Bibliotekos taps medijų ir informacinio raštingumo ugdymo centrais

bibliotekosŠiuolaikinei bibliotekai tenka dar viena svarbi užduotis – prisidėti prie gyventojų medijų ir informacinio raštingumo įgūdžių lavinimo bei kritiškai mąstančios visuomenės ugdymo. Visuomenės, kuri sugeba atsirinkti, tinkamai interpretuoti bei panaudoti gaunamą informaciją ir kritiškai naudotis jos šaltiniais. Prie tokios pagrindinės išvados prieita 2020 m. programos „Kurk Lietuvai“ dalyvių atliktame tyrime ir praėjusių metų pabaigoje Kultūros ministerijos kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka surengtoje diskusijoje.

Kultūros ministro sudaryta darbo grupė, koordinuojanti gyventojų medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų ugdymo veiklas bibliotekose, parengė 2022 metų veiksmų plano projektą. Jo veikloms skirtas 100 tūkst. eurų finansavimas.

Šiemet numatoma parengti medijų ir informacinio raštingumo (MIR) programą ir metodiką, sukurti MIR platformą interneto svetainės bibliotekavisiems.lt pagrindu, suformuoti regioninius konsultantų tinklus gyventojų MIR kompetencijoms ugdyti. Šių metų rudenį taip pat bus organizuojami UNESCO pasaulinės medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiai Lietuvoje. Jaunimo kritiniam mąstymui ugdyti numatoma sukurti stalo žaidimą „Populistas“.

Įgyvendinant šias veiklas dalyvaus apskričių ir savivaldybių viešosios bibliotekos, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos bibliotekininkų draugija ir asociacijos, prisidės akademinės bibliotekos bei nevyriausybinės organizacijos.

Darbo grupė parengė rekomendacijas ir dėl MIR mokymo turinio. Siūloma į gyventojų mokymo programą įtraukti šias visuomenei aktualias temas: informacijos ir paieškos strategijos, medijų įvairovė ir prieigos būdai, informacijos vertinimas ir atranka, žalingos informacijos rūšys ir atpažinimo būdai, etiškas ir legalus informacijos naudojimas ir kūrimas, saugumas internete.

Vygaudo Juozaičio nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode