„Su kuo galime palyginti Dievo karalystę?“ (Mk 4, 30)

Baigėsi Velykų laikotarpis su priminimu dvasinių švenčių, sielos paslapčių ir Jėzaus padarytų stebuklų. Atėjo laikas pagaliau vėl nusileisti ant žemės ir naujai suprasti kasdienybės dulkių svarbą kiekvieno tikinčio žmogaus gyvenime.

Ar Dievo karalystė yra su mumis tik tuomet, kai gyvenimas lengvas, paprastas ir nerūpestingas? Ne. Ne vien tik.

 

Dievo karalystę turime atpažinti ir sausroje, ir darbų kaitroje. Jėzus šio sekmadienio palyginimu apie dirvon beriamą mažiausią sėklą, garstyčios grūdelio didumo, primena, kad Dievo karalystė imama ištverme ir kantrumu.

Šiandienos pasaulis greitas žinių, mokslo ir naujienų apsikeitimu. Tai, kas buvo vakar, dažnai reiškia jau pasenusį reikalą. Ir vis tik dvasinis žmogaus gyvenimas, kaip niekas kitas, reikalauja dėmesio, kantrybės ir tikėjimo. Būtent tikėjimas yra tas slėpinys, kuris silpname išaugina stiprų, menkame – didį.

Sakoma, kad žodžio „neįmanoma“ Dievo žodyne nėra. Prisiminkime Senojo Testamento karalių Dovydą, kuris, būdamas tik paauglystės metuose avių bandos piemuo, laimi mirtiną dvikovą prieš Galijotą. Arba Tomas Edisonas savo mokytojo buvo informuotas, kad lankyti mokyklą ne jo galvelei. Mokytojas prašė jo mamos, kad jį atsiimtų iš mokyklos. O štai Vinstonas Čerčilis mokyklą lankė ir baigė ją žemiausiu lygiu. Garsusis airių dainininkas ir dainų kūrėjas Christie Hennessy (1945–2007) ilgus metus negalėjo normaliai skaityti ir rašyti, paveiktas disleksijos ligos, iki tol, kol nepradėjo dainuoti savo dainų koncertų salėse. Jaunystėje dirbęs įvairius pagalbinius darbus statybose Londone užsikrėtė asbesto dulkėmis ir tai tapo jo mirties priežastimi, sulaukus 62 m. amžiaus. Taigi, kai susirgęs plaučių vėžiu apsilankė pas gydytoją, iš jo išgirdo siaubingą žinią, kad jam liko gyventi tik keletas mėnesių. Išeidamas iš gydytojo kabineto, pravėręs jo duris ir ant jų pastebėjęs lentelę „Daktaras“ jis pasakė jam: „Čia parašyta „Daktaras“, o ne Dievas!“ Su tokiu dvasiniu užtaisu kasdienėje maldos ir tikėjimo dvasioje garsusis airių dainininkas pragyveno dar aštuonetą metų.

Šio sekmadienio Evangelija primena, kiek daug turtų paslėpta žmogaus širdyje lyg dirvoje, kuri atėjus laiko pilnatvei sunokina daug dvasinių mūsų sielos vaisių.

 

Kun. Egidijus ARNAŠIUS

Airija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode