2015 – PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METŲ – DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI LIEPOS 1–12 d.

Liepos 1 d. (trečiadienis)Atlaidų išvakarės. Meldžiamės už katalikiškas organizacijas ir Marijos Legiono narius.

16 val. – šv. Mišios Panų kalne.

19 val. – Mišparai Bazilikoje; po jų – Eucharistinė procesija aplink Baziliką.

Mišparams vadovaus ir homiliją pasakys J. E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

 

Liepos 2 d. (ketvirtadienis) – Katechetų diena. Meldžiamės už vyskupijos katechetus.

Žemaičių kalvarijosdekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus J. E. Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ.

 

Liepos 3 d. (penktadienis)Policijos ir teisėsaugos darbuotojų diena. Meldžiamės už policijos darbuotojus ir Lietuvos Respublikos teismų teisėjus.

Mažeikiųdekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus J. E. Kauno arkivyskupo Augziliaras Kęstutis Kėvalas.

 

Liepos 4 d. (šeštadienis) Jaunimo ir jaunų šeimų diena. Meldžiamės už jaunas šeimas ir besiruošiančiuosius Santuokos sakramentui.

Tiesioginė 12 val. šv. Mišių transliacija per LRT.

Palangos ir Gargždųdekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus J. E. Apaštalinis Nuncijus Arkivyskupas Pedro Lopez Quintana.

19 val. – jaunimo šv. Mišios. Po jų – Kryžiaus kelio Kalnai.

Liepos 5 d. (sekmadienis) – Didžioji Kalvarija. Šeimų diena. Meldžiamės už šeimas.

Klaipėdos ir Telšiųdekanatų tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus J. E. Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas Gintaras Grušas.

 

Liepos 6 d. (pirmadienis) Žemdirbių ir kaimo parapijų diena. Meldžiamės už Lietuvą. Meldžiame Dievo palaimos visiems Lietuvos žemdirbiams, ūkininkams ir kaimų parapijų žmonėms.

Šilalės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus J. E. Kaišiadorių vyskupas Emeritas Juozas Matulaitis.

 

Liepos 7 d. (antradienis) – Brolių latvių diena. Meldžiamės už lietuvių ir latvių krikščionių bendras pastangas liudyti Kristų šių dienų pasaulyje.

Skuodo, Mažeikių ir Akmenėsdekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus J. E. Jelgavos vyskupas Edvards Pavlovskis.

 

Liepos 8 d. (trečiadienis) – Kunigų, kunigų seminarijų auklėtinių, ministrantų.

Meldžiamės už jaunuolius, už esamus bei naujus pašaukimus.

Šilutėsdekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus J. E. Panevėžio vyskupas Emeritas Jonas Kauneckas.

 

Liepos 9 d. (ketvirtadienis) – Kelininkų diena. Meldžiame Dievo palaimos transporto bei kelių priežiūros darbuotojams.

Akmenėsdekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus J. E. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.

 

Liepos 10 d. (penktadienis) – Vienuolių diena.

Kretingos vienuolynų atstovų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus J. E. Kauno Arkivyskupas Metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.

 

Liepos 11 d. (šeštadienis) – Vaikų diena.

Tauragėsdekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

 

Liepos 12 d. (sekmadienis) – Žemaičių Kalvarijos parapijos ir jos kaimynių: Barstyčių, Sedos, Platelių, Alsėdžių, Gegrėnų parapijų diena. Meldžiamės, kad visi būtų žinios apie Žemaičių Kalvarijos šventovę skelbėjai ir šios šventovės puoselėtojai, svetingai priimantys maldininkus iš Žemaitijos, Lietuvos ir viso pasaulio.

Ž. Kalvarijos, Mažeikių ir Telšių dekanatų tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus J. E. Telšių vyskupo Augziliaras Linas Vodopjanovas OFM.

 

Telšių vyskupijos kurija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode