Mieli ir Brangūs Tikėjimo Bendrakeleiviai,

Esame kviečiami burtis draugėn į Žemaičių Kalvarijos Šventovę š. m. rugsėjo 27 d. ir kartu švęsti Stebuklingojo Dievo Motinos su Kūdikiu, Krikščioniškų Šeimų Karalienės, paveikslo karūnavimo devintąsias metines. Tą dieną – sekmadienį – Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje nuo 11 val. vyks Švč. Sakramento adoracija, 11. 30 val. kalbamas Rožinis, 12 val. – iškilmingos Šv. Mišios, kurias aukos Apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. Pedro Lopez Quintana, Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, jo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.

Stebuklingasis Paveikslas popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis iškilmingai buvo karūnuotas 2006 m. spalio 8 dieną. Susirinkę į Šventovę švęskime kartu dėkodami Dievui už visas, per Švč. Mergelės Marijos, Krikščioniškų Šeimų Karalienės užtarimą gautas malones. Kviečiame visus, ypač šeimas, atvykti ir švęsti kartu.

Kan. Andriejus SABALIAUSKAS

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode