Popiežius: kad geresniame pasaulyje įsiviešpatautų taika

geresPopiežius Pranciškus pasveikino Italijoje prieš 70 metų įkurto bažnytinio judėjimo „Už geresnį pasaulį“ narius. Visuose žemynuose veikiančio judėjimo atstovai bendradarbiauja su pastoracijos darbuotojais vyskupijose.

Popiežius video žinioje pasakė norįs jubiliejų švęsti su judėjimo nariais, jiems priminė popiežiaus Pijaus XII mintį apie svarbą darbuotis už pasaulio atsimainymą. Pijus XII samprotavo apie „laukinį pasaulį“ ir pašaukimą „jį sužmoginti“. „Stenkitės, kad pasaulis taptų žmogiškesnis ir krikščioniškesnis, virš visko žmogiškesnis, nes žmogaus reikalai Viešpačiui visuomet yra savi“, –pridūrė Pranciškus.

„Tad pirmyn, nenusivilkite, darbuokitės už pasaulio atsimainymą – už teisingumą ir taiką, neužmirškite vaikų ir senolių. Darbuokitės už geresnį pasaulį, kad jame įsiviešpatautų taika“, - palinkėjo žinioje Pranciškus, kartu meldė, kad Viešpats laimintų ir Marija globotų judėjimo „Už geresnį pasaulį“ narius.

Judėjimo pradžia laikoma popiežiaus Pijaus XII – Eugenio Pacelli kalba, 1952 metų vasario 10 d. pasakyta per Vatikano radiją Romos vyskupijos tikintiesiems. Popiežius E. Pacelli patikino, jog sąmoningai nusprendė į savo ganomuosius ir geros valios žmones kreiptis Lurdo Marijos šventės išvakarėse su kvietimu „žengti pirmą laipsniško religinio atgimimo ir geresnio pasaulio sukūrimo žingsnį“.

„Kiekvieno asmens pareiga ryžtingai apsispręsti kiek gali ir turi  asmeniškai prisidėti prie Dievo išganymo darbo, kad padėtų žlungančiam pasauliui. Viską pasaulyje reikia keisti iš pagrindų – pasaulis turi atsimainyti pagal Dievo širdį“, – pasakė 1952 m. popiežius Pijus XII. Jis anuomet reiškė viltį, kad „Romos vyskupijoje pradidėjęs atgimimas paplis į arti ir toli esančias vyskupijas, kad  Kristui sugrįžtų ne tik miestai, bet kraštai, žemynai ir visa žmonija“.

Popiežiaus pavedimu, judėjimo „Už geresnį pasaulį“ idėją įgyvendino jėzuitas t. Riccardo Lombardi SJ, po Antrojo pasaulio karo Italijoje išgarsėjęs savo pamokslais miestų aikštėse ir teatruose, taip pat per Vatikano radiją. Dvasininkas per keliones į Lotynų Ameriką ir Aziją skleidė Vatikano antrojo susirinkimo dvasią, puoselėjo mintį, jog kada nors ateityje bus galimas visų religijų atstovų suvažiavimas.

Pamatiniai bažnytinio judėjimo „Už geresnį pasaulį“ pastoracinės veiklos principai: brolybė, bendrystė, misija. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode