Popiežius: Jėzaus Šv. Dvasia suteikia jėgų negalėti blogį gerumu

dvasiaPopiežius sekmadienio vidudienio pamąstyme kalbėjo apie priešų meilę. Kristaus mokiniams dera mylėti priešus. Tai Jėzaus perduota esminė gyvenimo taisyklė: nepasiduoti instinktams ir nenusileisti blogiui – mylėti priešus, daryti gera tiems, kurie mūsų nekenčia.

Gali atrodyti, kad Jėzus prašo neįmanomų dalykų, tačiau ar tikrai taip yra? Jėzus sekmadienio Evangelijoje nurodo, kad, kai kas nors mums užgauna per vieną skruostą, turime atsukti ir antrąjį. Jis pats per neteisingą teismą gavo smūgį į veidą ir tuomet paklausė: „Jei pasakiau netiesą, įrodyk, kad tai netiesa, o jei tiesą, – kam mane muši?“. Savo klausimu Jėzus prašo paaiškinti, kodėl patyrė blogį. Atsukti antrąjį skruostą nereiškia tylėti, pasiduoti neteisingumui. Jėzus be pykčio, švelniai pasiteiravo. Jis nori ne kivirčo, o nugesinti pagiežą: pašalinti ir blogį, ir neteisingumą, kad nusikaltęs brolis susiprastų. Jėzaus nuolankumas yra stipresnis už patirtą smūgį. Atsukti antrąjį skruostą nėra pralaiminčiojo nusileidimas, o didesnę vidinę jėgą turinčiojo veiksmas, blogio nugalėjimas gerumu.

Jei visa tai priklausytų vien nuo mūsų, mylėti savo priešus būtų neįmanoma. Tačiau atminkime, kad, kai Viešpats ko nors prašo, jis tą ir nori padovanoti, kai liepia mylėti priešą, jis nori suteikti man galią tai padaryti. Dievas noriai mums dovanoja meilės jėgą, kuri yra Šventoji Dvasia. Turėdami Jėzaus Dvasią, galime atsiliepti į blogį gerumu, galime mylėti darančius bloga. Šitaip elgiasi krikščionys, sakė popiežius ir pridūrė: „Tikrai labai liūdna, kai žmonės ar tautos, didžiuodamiesi esą krikščionys, kitus mato kaip priešus ir ketina jiems skelbti karą. Labai liūdna!“

Ar stengiamės gyventi pagal Jėzaus paraginimus, klausė Pranciškus. Jis savo ruožtu davė praktišką pasiūlymą, kaip elgtis tais atvejais, kai patyrėme blogį ir jaučiame pagiežą: prisiminkime Jėzų teisme, jo nuolankumą, ir paprašykime, kad Šventoji Dvasia paveiktų mūsų širdį, o tada pasimelskime už tą žmogų, nes melstis už savo niekintojus – to prašė Jėzus – yra pirmas dalykas, kurio reikia, kad blogis būtų perkeistas į gėrį.

Mergelė Marija tepadeda mums būti taikdariais visų atžvilgiu, ypač tų, kurie yra priešiški mums ir kurių nemėgstame, sakė popiežius. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode