„Per mus jais rūpinasi Dievas“. Bažnyčių prie Ukrainos sienų solidarumas

sienuSlovakija, Lenkija ir Rumunija, turinčios sieną su Ukraina, labai supaprastino visas procedūras ukrainiečių pabėgėliams. Prie sienų jiems rengiamos stovyklos, su maistu pasitinka savanoriai, tarp kurių – katalikų ganytojai, katalikiškų asociacijų nariai. 

„Sveiki, esu Cyril Vasil, Košicės graikų katalikų eparchijos vyskupas. Ši eparchija susiliečia su Ukrainos žeme, o aš šiuo metu esu prie sienos, prie Vyšne Nemecke pervažiavimo punkto. Dėkoju, kas mus mato ir kas mato tai, kas vyksta prie mūsų sienų. Esu čia su grupele seminaristų ir kunigų, kad padėtume priimti iš Ukrainos atvykstančius pabėgėlius. Tai nedidelis artimo meilės ir žmogiškos atjautos veiksmas. Esu čia, kad išreikščiau savo solidarumą kraštui, kuris buvo užpultas ir jo žmonėms, kurie iš baimės bėga, iš kurių atimama viltis ir tikrumas dėl ateities. Noriu visus pakviesti atjautos, solidarumo ir paramos veiksmais atsiliepti į ateinančių dienų ir savaičių poreikius. Ačiū už bet kokio pobūdžio pagalbą ir krikščionišką paramą“, – kalbėjo arkivyskupas slovakas Cyril Vasil SJ kvietime, paskelbtame Košicės graikų katalikų eparchijos interneto svetainėje, socialinių tinklų kanaluose. Pirmadienį arkivyskupas užėmė vietą tarp savanorių, pasirengusių pabėgėliams dalinti būtiniausius daiktus.

Pasak slovakų žiniasklaidos pranešimų kovo 2-ąją dieną, per 24 valandas Košicės apskrityje priimta virš 12 000 pabėgėlių iš Ukrainos, skubiai įrenginėjamos stovyklos. Kai kurie gyventojai atvėrė savo namų duris. Slovakijos siena su Ukraina yra 97 kilometrų ilgio.

Siena tarp Ukrainos ir Rumunijos yra nepalyginamai ilgesnė ir siekia 531 kilometrą. Vasario 28 dienos duomenimis, Rumunija jau priėmė virš 67 000 ukrainiečių. Rumunijos graikų apeigų katalikai taip pat mobilizavosi, malda ir veiksmais, padėti ukrainiečių pabėgėliams. Daugelyje krašto bažnyčių tiek sekmadienio, vasario 27 dienos, tiek paprastų savaitės dienų buvo ar dar bus aukojamos Mišios Ukrainos ir taikos intencija. Mišių metu renkamos aukos ukrainiečių labui. Rumunijos graikų katalikų parapijos dalijasi kvietimais pagal galimybes savo namuose priimti ukrainiečių šeimas.

„Netrukus prasidėsianti gavėnia – tai atsivertimo metas, per kurį geriau suvokiame savo, kaip krikščionių, pareigą šiame pasaulyje. Meilė Dievui ir artimui kviečia mus veikti, o šiais metais turime galimybę parodyti šią meilę labai konkrečiai. Mūsų broliams ir seserims ukrainiečiams reikia ne tik mūsų maldų, bet ir gabalėlio duonos, stiklinės vandens, galbūt šilto palto, paguodos, šypsenos ir padrąsinimo. Jie turi jausti, kad yra namuose, kai yra su mumis. Kad jie yra mūsų šeimos dalis, kad esame kartu. Kad per mus jais rūpinasi Dievas. Žvelgdami į juos, pamatysime klajojantį, alkaną, vargstantį Jėzų“, – rašo Klužo graikų katalikų vyskupas Klaudijus Popas.

„Rumunijos Caritas konfederacija ir vyskupijų Caritas organizacijos sieks užtikrinti humaniškas ir orumo nežeminančias sąlygas ieškantiems apsaugos Rumunijoje. Rumunijos Caritas šiuo metu vertina pabėgėlių padėtį ir poreikius. Caritas komandos aplankė sienos kirtimo punktus ir vietoves, per kurias pabėgėliai keliauja tranzitu. Dauguma atvykstančiųjų į Rumuniją yra moterys ir vaikai. Jiems reikia ne tik pastogės, maisto ir asmeninės higienos, bet ir informacijos bei apsaugos“, – vasario 26 pranešė Rumunijos Caritas organizacija, o po poros dienų jau pasidalijo nuotraukomis iš laikino priėmimo punkto Sireto sienos kirtimo punkte, kuriame galima permiegoti, sušilti, pasinaudoti internetu.

Dieną ir naktį veikia Lenkijos, kurios siena su Ukraina taip pat viršija 500 kilometrų, Caritassavanoriai. Į Lenkiją atvyksta didžiausias skaičius pabėgėlių, šimtai tūkstančių. Sunku suskaičiuoti Lenkijos ganytojų kvietimus malda ir solidariais veiksmais remti brolius ir seseris iš Ukrainos. Pranešama apie parapijoms ir vyskupijos priklausančių namų rengimą pabėgėlių priėmimui. Kaip Slovakijoje ar Rumunijoje, taip ir Lenkijoje pasienio parapijos sudarinėja sąrašus šeimų, kurios gali savo namuose sušildyti pabėgėlius iš Ukrainos. Lenkijos Caritas praneša, kad pagalba teikia ne vien Lenkijos teritorijoje, bet siunčia siuntinius su būtiniausiais reikmenimis pačios Ukrainos Caritas padaliniams. (RK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode