Ugdyti brandžius ir atsakingus žmones. Instrukcija dėl katalikiškųjų mokyklų tapatybės

brandziusAntradienį, kovo 29 d., Vatikane buvo paskelbta Katalikiškojo ugdymo kongregacijos instrukcija „Katalikiškosios mokyklos tapatybė ugdant dialogo kultūrą“.

Gana ilgą dokumentą sudaro trys skyriai. Pirmajame kalbama apie katalikiškųjų švietimo ir ugdymo institucijų vaidmenį visame Bažnyčios misijos kontekste, siekiama atsakyti į klausimą, kaip katalikiškoji mokykla dalyvauja Bažnyčios kaip motinos ir mokytojos misijoje. Antrajame skyriuje kalbama apie katalikiškojoje mokykloje vykstančio ugdymo proceso dalyvius – mokinius, šeimas, mokytojus, mokyklos vadovybę, vietos tikinčiųjų bendruomenę ir jos dvasininkus, vietinės bažnyčios ganytoją vyskupą, taip pat Šventąjį Sostą. Trečiajame skyriuje kalbama apie kai kuriuos kritinius momentus, susijusius su katalikiškosios mokyklos apibrėžimo taikymu, apie iškylančius nesutarimus bei jų sprendimą.

Instrukcijos tekstas >>

Katalikiškojo ugdymo kongregacijos prefektas kardinolas Giuseppe Versaldi, Vatikano radijui komentuodamas antradienį paskelbtą instrukciją, pabrėžia, kad katalikiškos tapatybės akcentavimas ugdymo kontekste turėtų būti suvokimas ne kaip gynybinė pozicija, bet kaip Bažnyčios noras prisidėti prie brandaus ir atsakingo žmogaus ugdymo.

„Turime tam tikras vertybes, kurias siūlome ir kurių niekam neprimetame, taip pat todėl, kad ne mes renkamės mokyklų mokinius, o mokiniai ir šeimos renkasi mūsų mokyklas“, – sakė kardinolas. Taip pat reikia pabrėžti, kad dialogas yra esminė katalikiškos tapatybės dalis. „Mes sekame savo mokytoju Kristumi, kuris mokė eidamas į gatves, susitikdamas su žmonėmis, siekdamas užmegzti ryšį su visais, taip pat ir kitaip manančiais.

Kokios yra tos vertybės, kuriomis turi pasižymėti katalikiškoji mokykla? Pasak kardinolo, tai rimtumas, drausmė, profesionalumas, bet svarbiausia – meilės ir pagarbos atmosfera. Jaunas žmogus turi jaustis patekęs ne griežtumo ar šalto moksliškumo aplinką, bet tarp žmonių, kurie gerbia, siūlo, taiso ir leidžia išsiskleidi asmenybei kaip piliečiui ir krikščioniui. Tai reikalauja, kad ir ugdytojai būtų parengti ne tik perteikti žinias, bet ir kurti bendruomenę.

Dokumento trečiojoje dalyje yra paminėta galimybė, kad katalikiškojoje mokykloje įdarbintas asmuo gali būti atleistas iš darbo, jei jis nesilaiko katalikiškai mokyklai keliamų reikalavimų arba duoda su naryste bažnytinėje bendruomenėje nesuderinamą pavyzdį. Kaip suprasti šią dokumento dalį? Kardinolas atsakė, kad iš tikrųjų yra ne griežtinamos sąlygos, bet siūloma ieškoti sprendimų, kai pasitaiko tokių atvejų. Būtent dėl tam tikrų pastaraisiais metais kilusių nesusipratimų norima užtikrinti, kad nebūtų eskaluojamas susipriešinimas, bet visada vyktų dialogas. (jm / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode