Ukrainos kariuomenės kapelionas: susigrąžinti prarasto žmogiškumo malonę

prarastoUkraina įžengė į šeštąją karo savaitę. Nuo neišprovokuotos Rusijos invazijos pradžios vasario 24 d. Ukrainos kariuomenė labai ryžtingai gina savo tėvynę, namus ir gyventojus. Tačiau žūsta tūkstančiai nekaltų ir beginklių Ukrainos gyventojų, neretai neišleidžiamų iš visai sugriautų apsuptų miestų. Daugiau nei trys milijonai gyventojų pasitraukė į užsienį.
„Šis karas yra itin žiaurus“, – sako Ukrainos ginkluotose pajėgose tarnaujančių graikų katalikų karo vyriausias kapelionas, jėzuitas t. Andriyjus Zelinskis.

Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos žinių portalo bendradarbis kalbino t. A. Zelinskį apie šio karo ištakas, karių dvasinę būklę, pastoracinę paramą, karių palydėjimą karo metu, dvasinių patarnavimų ir sakramentų teikimą, kaip ir apie Bažnyčios sutelktas pastangas gelbėti nuo karo veiksmų nukentėjusius, bėgančius ir kenčiančius nuo iškilusios humanitarinės katastrofos.

T. A. Zelinkis SJ patikino, jog niekad neįsivaizdavo, kad 21 amžiuje regės tokį smurtą, kaip dabar Ukrainoje, ypač Mariupolyje. Tarptautinių organizacijų skaičiavimu, jau žuvo daugiau kaip 5 000 žmonių, o mirties pavojus iškilęs daugeliui kitų.

„Nėra jokio pateisinimo tokiam smurtui. Ukraina yra taikinga tauta, tačiau rodo, kad kai reikia, geba atsilaikyti prieš agresiją“, – pasakė karo kapelionas. Pasak jo, „žmonija būtų turėjusi pasimokyti iš Antrojo pasaulinio karo, kuris pamokė, jog blogį galima įveikti tik visų kartu bendromis ir vieningomis pastangomis.“

„Tačiau gyvename laikais, kai iškilęs pavojus mūsų turimai pačiai brangiausiai dovanai – mūsų žmogiškumui“, – sakė Ukrainos graikų katalikų karo vyriausiasis kapelionas, patikindamas, kad „reikia susigrąžinti žmogiškumo malonę, nes tai labiausiai brangintinas dalykas“.

„Kur suklydome?“ – klausė kunigas. „Kaip europiečiai, o galbūt kaip krikščioniška tradicija?“

Ukrainiečių graikų katalikų dvasininkas, Ukrainos katalikų universiteto docentas ir Graikų Katalikų Bažnyčios vyriausiojo ganytojo ir tėvo Sviatoslavo Ševčuko patarėjas t. A. Zelinskis prašė palaikyti Ukrainą.

Pasak t. A. Zelinskio, Rusijos tęsiamo karo Ukrainoje sukeliamos pasekmės paveiks daugelį procesų ir tautų gyvenimą, ypač Vakarų kraštuose. Jis pripažino, jog „kai kurie kraštai yra nusiteikę taip, tarsi šis karas turėtų praeiti jų nepalietęs“. „Prašome atsibusti!“ – sakė Ukrainos kapelionas, atsakingas už kariuomenėje tarnaujančių graikų katalikų karių dvasinę gerovę.

„Kartu esame stipresni“, – patikino t. A. Zelinskis. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode