Arkivyskupas S. Ševčukas: Dieve, neleisk, kad kartotųsi Kaino nuodėmė

nuodome„Šiandien Ukrainoje matome Kaino nuodėmę. Nekaltas Abelio kraujas šaukte šaukiasi iš Ukrainos žemės į dangų. Šiandien pats Dievas kalba žudikams, trečiojo tūkstantmečio kainams, sakydamas: „Ką tu padarei? Tavo brolio kraujas šaukiasi manęs iš žemės“, – kalbėjo Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas šeštadienį, 38-ąją karo dieną paskelbtoje video žinioje.
Iš Kyjivo kreipdamasis į visą pasaulį arkivyskupas maldavo išgristi nužudytų nekaltų civilių, moterų, vaikų, senelių kraujo šauksmą. Šie nekaltai nužudyti žmonės paskutiniajame teisme liudys prie savo žudikus. „Dieve, apkabink nekaltai nužudytuosius! Dieve, sustabdyk karą! Laimink Ukrainą! Neleisk, kad tavo žemėje kartotųsi Kaino nuodėmė.“

Kreipdamasis į savo bendruomenės tikinčiuosius ir visus geros valios žmones sekmadienį, 39-ąją karo dieną, arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas dėkojo visiems, kas įvairiose pasaulio šalyse meldžiasi už taiką ir už Ukrainos žmones. Jis ypatingai dėkojo Europos Marijos šventovių asociacijai, kuri nusiuntė laišką Rusijos prezidentui, griežtai smerkdama šį karą ir reikalaudama sustabdyti agresiją ir kraujo liejimą Ukrainoje.
Apie baisius karo vaizdus, apie „kalnus lavonų, kraujo upes, ašarų jūrą“, kalbama ir pirmadienį, balandžio 4-ąją, 40-ąją karo dieną paskelbtoje arkivyskupo S. Ševčuko žinioje. „Matome siaubingus kadrus, vaizduojančius, ką okupacinės pajėgos paliko Ukrainos žemėje. Matome žmonių, nužudytų šūviais į galvą, laidotuves. Matome sugriautus miestus ir kaimus.“
„Nors priešas mus žudo, sėja mirtį, mes tarnaukime gyvybei. Nors priešas apiplėšinėja, grobia, mes būkime geradariai, būkime dosnūs ir remkime tuos, kuriems reikia krikščioniškojo gailestingumo darbų.“
Arkivyskupas taip pat kalbėjo apie laukiantį didžiulį Ukrainos atstatymo darbą, apie kurį reikia jau dabar galvoti. Darbas – tai indėlis, kuriuo žmogus prisideda prie visuomenės gyvenimo, tai ir būdas, kuriuo jis vykdo savo pašaukimą, ir jo asmens orumo išraiška. „Kreipiuosi į mūsų pabėgėlius ir šalies viduje perkeltuosius asmenis: imkimės darbo! Kurkime naujas darbo vietas! Ieškokime darbo, nes teisė į darbą yra žmogaus asmens orumo dalis. Kreipiuosi į tuos, kurie priima pabėgėlius: sudarykite jiems sąlygas oriai dirbti, kad visi kartu galėtume stiprinti savo valstybę.“ (jm / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode