Popiežius piligrimams iš Lenkijos: būkite patikimi liudytojai

patikimiKetvirtadienį popiežius Pranciškus susitiko su dviem tūkstančiais tikinčiųjų iš Lenkijos Lodzės arkivyskupijos. Piligrimine kelione į Romą jie užbaigia savo vyskupijos įkūrimo 100 metų jubiliejų. Kartu su katalikais tikinčiaisiais ir jų dvasininkais atvyko ir Lodzės reformatų bei ortodoksų bendruomenių atstovai su savo vyskupais. 

Dėkoju jums, kad savo vyskupijos jubiliejaus proga panorote susitikti su popiežiumi. Džiaugiuosi, kad galiu susitikti su jūsų gausia, įvairia ir šventiškai nusiteikusia grupe, sakė Pranciškus. 

Pasak popiežiaus, ši piligrimystė taip pat yra gražus sinodinės Bažnyčios pavyzdys. Atvykote trokšdami keliauti apaštalų numintais keliais, keliauti visi kartu, kaip seserų ir brolių šeima, kurią sudaro skirtingų parapijų, bendruomenių ir bažnytinių grupių, kunigų ir pasauliečių, sutuoktinių ir pašvęstųjų asmenų atstovai. Popiežius patikino, kad jis labai džiaugiasi matydamas tarp piligrimų daug jaunų žmonių, studentų, skautų; padėkojo, kad kelionės organizatoriai pasirūpino su savimi pasiimti taip pat neįgaliųjų bei vargstančių ir pastovaus būsto neturinčių žmonių.

„Jubiliejus – tai proga išsakyti linkėjimus. Taigi norėčiau visiems palinkėti, kad iš jubiliejaus patirties išeitumėte atsinaujinę kaip Bažnyčia, pasirengę evangelizacijai. Tegul Šventoji Dvasia padeda jums suprasti naujus iššūkius, su kuriais susiduriame dabartiniu metu, ir atpažinti tinkamas priemones jiems įveikti. Linkiu jums liudijimo patikimumo, nuoseklumo ir patrauklumo. Linkiu patirti brolystę ir ją puoselėti, būti gražia ir į šiuolaikinį pasaulį išeinančia Bažnyčia“, – kalbėjo popiežius. (jm / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode