S. Ševčukas: mūsų viltis tikra, nes Viešpats yra jos šaltinis

saltinisUkrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios Kyjivo ir Haličo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas nuo pat vasario 24-osios kiekvieną dieną skelbia trumpus vaizdo įrašus, kuriais palydi karą kenčiančius savo tautiečius ir prašo visų geros valios žmonių palaikymo ir maldos, kad Ukraina sulauktų teisingos taikos.

Pastarosiomis dienomis arkivyskupo vaizdo žiniose kalbama apie tai, iš kur žmonėms semtis stiprybės, kai juos užklumpa tokios negandos, kaip šis, jau aštuntą mėnesį trunkantis, karas.

Kaip atsilaikyti, kaip išgyventi šioje nelygioje kovoje? – klausė arkivyskupas pirmadienį, 222-ąją karo dieną, paskelbtoje žinioje. Žmogus yra nuolat besikeičianti būtybė. Šventasis Grigalius Nysietis moko, kad tam tikra prasme mes nuolat kuriame patys save. Keičiame save kasdieniais sprendimais ir veiksmais. Jei žmogus nesikeičia į gerąją pusę, jo gyvenimas ima krypti į blogąją, jis degraduoja. Ypač karo metu reikia žmogui nuolatos dirbtis su savimi, kad jis galėtų ištverti. Atsilaiko tie, kurie sugeba keistis į gerąją pusę, tie, kurie moka pritaikyti savo žinias ir įgūdžius prie kintančių aplinkybių. Iššūkių metas yra atsakomybės metas, sakė arkivyskupas, ragindamas savo tautiečius jausti atsakomybę už save, savo artimuosius, savo tėvynę. Reikia stiprybės. Tai įmanoma pasiekti padedant Šventosios Dvasios malonei, kurios kasdien reikia melsti.

„Todėl dirbkime su savimi nesustodami. Investuokime į savo išsilavinimą ir ugdymą. Rūpinkimės savo artimo, ypač savo vaikų, švietimu ir auklėjimu. Taip mes kartu tapsime stipresni. Ir kartu mes laimėsime!“ – kabėjo arkivyskupas.

Pratęsdamas šias mintis antradienio, spalio 4-osios, 223-osios karo dienos, žinioje arkivyskupas sakė, kad vienas svarbiausių dalykų, padedančių Ukrainos gyventojams ištverti karo baisumus ir gyvenimo dabartinėmis sąlygomis sunkumus yra tikėjimas pergale ir teisinga taika. „Tai neišvengiama kaip aušra po nakties. Kad ir kaip kas nors norėtų sustabdyti saulės patekėjimą, jis niekada to nepajėgs padaryti.“  Tačiau, pridūrė arkivyskupas, neleistinas ir pasyvus laukimas. Suprantama, kad krentant bomboms, atsidūręs ekstremaliose situacijose žmogus sutrinka, nežino, ką daryti. Dėl to tokioms aplinkybėmis tampa dar svarbiau aiškiai žinoti savo gyvenimo, veiklos, tarnavimo kitiems tikslą. Judėjimas visada reikalauja krypties suvokimo. Krikščionims visko tikslas ir vilties šaltinis yra tasai, kuris apie save yra pasakęs: „Aš esu Alfa ir Omega,  pradžia ir pabaiga“. Šiandien Ukrainoje žmonės laukia laisvės, už ją meldžiasi ir kovoja, tikėdami, kad jų viltis yra tikra, nes Viešpats yra jos šaltinis. „Pas tave, Viešpatie, ieškau užuovėjos, neleisk man niekados nusivilti!“ (Ps 31, 1), – psalmės žodžiais baigė arkivyskupas. (jm / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode