Kard. P. Parolin: kunigas visada yra mokinys

mokinysKunigas visada yra mokinys, kuris kasdien mokosi gilintis į Dievo karalystės slėpinius, gyvenime palaikydamas labai artimus ryšius su Jėzumi, sakė Šventojo Sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas per Mišias Šv. Petro bazilikoje Vatikane, kuriomis šeštadienio rytą prasidėjo paskutinė tarptautinio simpoziumo apie kunigystę diena.

Šventasis Sostas – ESBO: nutildyti bet kokią karo užuominą

nutildyŠventojo Sosto nuolatinis stebėtojas ESBO šios organizacijos Nuolatinės tarybos posėdyje išreiškė gilų Šventojo Sosto susirūpinimą dėl nerimą keliančių žinių apie poslinkius Ukrainoje, prie jos sienų ir dėl pastaruoju metu dar labiau išaugusios įtampos. Jis prašė daryti viską karo beprotybei atitolinti.

Popiežius: tikėjomės taikos, tačiau žmonija vis dar klaidžioja tamsoje

klaidzioPenktadienį, vasario 18 d., popiežius Pranciškus susitiko su šiomis dienomis vykusios Rytų Bažnyčių kongregacijos plenarinės asamblėjos dalyviais. Prieš tai, atskiroje audiencijoje penktadienio rytą, jis priėmė šia proga į Romą atvykusius katalikiškų rytų apeigų Bažnyčių patriarchus ir didžiuosius arkivyskupus.

Popiežius: kad kunigo gyvenimas duotų vaisių

duotu„Esu dėkingas už galimybę pasidalyti su jumis šiais apmąstymais, kurie kyla iš to, ką Viešpats palaipsniui man atskleidė per šiuos daugiau nei 50 kunigystės metų“, – ketvirtadienio ryte sakė popiežius, inauguruodamas simpoziumą apie „Fundamentalią kunigystės teologiją“. Šventasis Tėvas kalbėjo apie gavusių šventimus kunigystę, o simpoziume kalbama apie visų pakrikštytųjų kunigystę.

Prancūzijoje atversta t. J. Hamelio nužudymo byla

atversta„Eik šalin, šėtone“, – kelis kartus ištarė senas prancūzas kunigas, prieš peilio ašmenims perrėžiant jo gerklę, tarsi, už užpuoliko nugaros, matytų ir tą, kuris stengiasi ir džiaugiasi, kai Dievo, Kūrėjo ir gyvybės davėjo vardu, liejamas kraujas.

Kardinolas M. Ouellet. Visi yra kunigai

kunigaiKetvirtadienį, vasario 17 d., popiežius Pranciškus pranešimu „Tikėjimas ir kunigystė šiandien“ pradės trijų dienų simpoziumą apie kunigystę – apie visų pakrikštytųjų, visų tikinčių moterų ir vyrų kunigystę ir kai kurių – įšventintąją kunigystę. 

Kanada. Amžinybėn palydėtas Vatikano II susirinkimo tėvas

kanadaKanados katalikų bendruomenė šeštadienį, vasario 12 d., į amžinąjį poilsį palydėjo amžiumi vieną iš seniausių krašto vyskupų – vasario 1 d. mirusį 97 metų vyskupą Remi J. De Roo. Viktorijos vyskupas emeritas R. J. De Roo buvo paskutinis visose Vatikano II susirinkimo sesijose dalyvavęs ganytojas.

Ukrainos krizė. Kalba Kijevo vyskupas, Konstantinopolio patriarchas

kalba„Akivaizdu, kad už šalies gynybą turi būti atsakingos pilietinės institucijos. O vienintelis mūsų veiksmų planas – likti arti žmonių“, – sako vyskupas Vitalijus Krivickis, nuo 2017 vadovaujantis Kijevo–Žitomiro lotynų apeigų katalikų vyskupijai. „Nėra jokios abejonės: liksiu čia su savo žmonėmis“, – priduria jis, paklaustas apie galimą Rusijos invaziją. 

„Viešpaties angelas“. „Pakėlęs akis į savo mokinius“

pakelesNors buvo apsuptas didžiulės minios, Jėzus kreipėsi ne į ją, kai vardijo palaiminimus. Jis atsigręžė į savo mokinius, pastebėjo popiežius Pranciškus, komentuodamas evangelisto Luko pasakojimą (Lk 6, 20–23). Nes šie palaiminimai iš tiesų apibrėžia Jėzaus mokinio tapatybę.

Adrien Candiard OP. Krikščioniškos tapatybės paradoksas – jos šaknys yra ateityje

adIndividuali ar bendruomeninė tapatybė neišvengiamai yra susijusi su praeitimi, su istorija, su kultūriniu paveldu. Tai galioja visiems žmonėms, pavieniams krikščionims ar visam Europos kontinentui, kuriame gyvena įvairių įsitikinimų žmonės. Ir vis dėlto, paradoksaliai, krikščionio tapatybė labiau susijusi su ateitimi, nei su praeitimi, pažymi prancūzų dominikonas Adrienas Candiard’as OP.

2025 m. jubiliejus. Popiežiaus laiškas

laiskasPopiežius išsakė viltį, kad 2025 m. jubiliejaus dvasinis matmuo, kviečiantis į atsivertimą, susilies su pamatiniais socialinio gyvenimo aspektais, ir kad šitaip sudarys vientisą vienybę. Popiežius tai parašė laiške už būsimuosius jubiliejinius Šventuosius metus atsakingam arkivyskupui S. Fisichella.

COMECE: rūpinkimės ir motina, ir negimusiu vaiku

motinaSituacijos, kuriose atsiduria apie abortą galvojančios motinos, yra tragiškos ir sudėtingos. Tačiau nereikia pamiršti, kad viena iš pagrindinių vertybių yra pagarba kiekvieno žmogaus orumui visais jo gyvenimo etapais, pažymi Europos Sąjungos vyskupų konferencijas vienijanti organizacija. 

Popiežius emeritas: gėda, liūdesys, prašymas atleisti

gedaŠių metų sausio 20 d. buvo paskelbta ataskaita apie nepilnamečių lytinio išnaudojimo nusikaltimus, įvykdytus Miuncheno ir Freizingo arkivyskupijoje per pastaruosius septynis dešimtmečius. Raportas apima ir trumpą laikotarpį, kai vyskupijai vadovavo Josephas Ratzingeris, dabartinis popiežius emeritas.

Popiežius kunigams ir seminaristams: neužsibarikaduokite zakristijoje

semianrPirmadienį, vasario 7 d., Šventasis Tėvas priėmė Popiežiškosios Lombardijos seminarijos studentų ir ugdytojų bendruomenę. Seminarija, kurioje kunigystei rengiasi jauni vyrai iš šiaurės Italijos Lombardijos regiono vyskupijų, veikia Romoje; jos būstinė yra šalia Švč. M. Marijos didžiosios bazilikos.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode