Sprogimas

Kompostuojant nuotekų dumblą atsisakoma perteklinių reikalavimų

dumblaAplinkos ministras pasirašė dviejų įsakymų, reglamentuojančių nuotekų dumblo tvarkymą ir panaudojimą, pakeitimus. Šiais pakeitimais atsisakoma perteklinių reikalavimų laikant kompostuojant ir apdorojant nuotekų dumblą.  

2020 m. liepos 3 d. buvo priimtas aplinkos ministro įsakymas „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai“ patvirtinimo“, kuriuo pakeisti aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu patvirtinti Nuotekų dumblo tvarkymo reikalavimai. Numatytas reikalavimas visiems nuotekų dumblo tvarkytojams nuotekų dumblą ir kitas kartu įrenginiuose apdorojamas biologiškai skaidžias atliekas, užtikrinant kvapų sklidimo prevenciją, dujų išvalymą prieš išleidžiant į aplinką, priimti, laikyti, kompostuoti, anaerobiškai apdoroti (rauginti, pūdyti)  uždarose patalpose. Šis reikalavimas priimtas siekiant išvengti nepageidaujamų kvapų ir turėjo įsigalioti 2025 m. sausio 1 d.  

Tačiau praktikoje gyventojų skundų dėl nepageidaujamų kvapų pastaraisiais metais sulaukta sąlyginai mažai ir išimtinai tik dėl kai kurių dumblą apdorojančių įmonių veiklaviečių. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro pateiktais duomenimis, per pastaruosius penkerius metus pasitvirtino tik vienas skundas Vilniaus regione.  

Įvertinus šią situaciją ir atsižvelgus į tai, kad kitose Europos Sąjungos šalyse reikalavimas nuotekų dumblą apdoroti uždarose patalpose netaikomas, o kvapų sklidimo valdymas ir prevencija užtikrinama kitomis priemonėmis, abiejų įsakymų pakeitimuose atsisakoma prievolės nuotekų dumblą tvarkant kartu su biologiškai skaidžiomis atliekomis visus išvardytus procesus privalomai atlikti tik uždarose patalpose.  

Tačiau paliekamas reikalavimas atliekų priėmimo, laikymo, kompostavimo ir anaerobinio apdorojimo procesus vykdyti uždaruose įrenginiuose ar statiniuose tuo atveju, jei dumblas kompostuojamas, išskyrus komposto brandinimą ir sijojimą, ar anaerobiškai apdorojamas kartu su gyvūninės kilmės biologiškai skaidžiomis atliekomis

Šie įsakymų pakeitimai dėl nuotekų dumblo tvarkymo uždaruose įrenginiuose ir statiniuose įsigalioja nuo 2025 m. sausio 1 d., kad įmonės spėtų pasiruošti naujiems reikalavimams.   

Aplinkos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode