Parama dėkojame
Popiežius: gėris auga be triukšmo

gerisPopiežius palinkėjo Romos kurijos ir Vatikano darbuotojams bei jų šeimoms atverti širdis kalėdiniam džiaugsmui, nes Viešpats ateina į mūsų tarpą. „Žvelgdami į prakartėlę galime įsivaizduoti Marijos ir Juozapo rūpinimąsi gimusiu Kūdikėliu, jautrų jo gimimo išgyvenimą“, – sakė Pranciškus ketvirtadienio, gruodžio 21 d., audiencijoje visiems Vatikane ir Romos kurijos institucijose tarnaujantiems vyrams ir moterims.

Anot popiežiaus Pranciškaus, kontempliuodami Jėzaus gimimo slėpinį galime suvokti Dievo stilių, kuris nėra grandioziškas ir rėksmingas, o pridengtas ir mažutėliškas. Šios savybės leidžia pamatyti romų Dievo būdą – jis ateina ne tam, kad mus išgąsdintų savo didumu ar užgožtų savo prakilnumu, bet pačiu paprasčiausiu įmanomu būdu – tapdamas vienu iš mūsų.

Dievas pasislėpė kūdikyje, gimusiam sutuoktiniams Marijai ir Juozapui, kurie nebuvo rampos šviesoje, o vargingame Betliejaus tvarte, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Tai Dievo Sūnui būdingi bruožai. Vėliau jis prisistatys pasauliui kaip  mažas grūdelis, kuris žemėje miršta, kad atneštų vaisių. Jis yra mažųjų Dievas. Jis – paskutiniųjų Dievas. Su juo mokomės kelio, mus vedančio į Dievo karalystę. Tas kelias yra ne paviršutiniškas ir dirbtinis tikėjimas, o tapsmas mažais kaip kūdikiai, patikino popiežius kreipdamasis į savo kurijos ir su ja susijusių Vatikano institucijų darbuotojus.

Popiežius visiems dėkojo už tarnystę Bažnyčiai ir visuomenei, palinkėjo, kad tęstų darbą dėkingumo, ramumo ir  nuolankumo dvasia ir pirmiausiai darbo vietoje būtų krikščionybės liudytojai per bendravimą su kolegomis ir bendradarbiais. Pamatykite Jėzaus mažumą Betliejaus grotoje, pamatykite namuose pasistatytos prakartėlės paprastumą ir būkite tikri, kad gėris ir tada, kai yra paslėptas ir nematomas, auga be triukšmo. Jis neįprastu būdu dauginasi, skleidžia džiaugsmo kvapą ir širdžiai suteikia ramybę.

Popiežius palinkėjo visoms Vatikano darbuotojų šeimoms gyventi pagal Dievo nematomumo ir mažumo stilių. Pasak jo, to labai reikia ypač dabar, laikais, kuriems būdingas kerintis matomumas: visi bando parodyti save kaip vitrinoje. Gyvename grimo laikais: visi grimuojasi – ne tik veidą, bet ir sielą. Matomumo ieškoma ypač per socialinius tinklus. Tai yra tarsi noras gerti iš prabangių krištolinių taurių nesirūpinant, kad vynas būtų geras, pažymėjo Pranciškus, kuris pridūrė, kad šeimoje vaidyba ir dangstymasis po kaukėmis neturi prasmės – šeimoje viskas žinoma arba trunka neilgai. Svarbu, kad nepristigtų gero vyno – meilės, jautrumo, atjautos vyno. Kaip žinia, meilė nekelia triukšmo. Ją išgyvename per nematomus ir mažus kasdienius veiksmus, jautrumą kitam.

„Būkite atidūs mažiems dalykams savo namuose ir šeimoje, – palinkėjo Pranciškus, – mažiems dėkingumo gestams, kaip kad jautrus Marijos ir Juozapo rūpinimasis gimusiu Kūdikėliu.“ (SAK / Vatican News)


Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode