Parama dėkojame
Sprogimas

Sausio 18 d. prasideda maldos už krikščionių vienybę savaitė

Kaip kasmet, sausio 18–25 dienomis minima maldos už krikščionių vienybę savaitė – daugiau kaip šimto meto istoriją turinti ekumeninė iniciatyva, prie kurios gana anksti prisijungė ir Katalikų Bažnyčia.

Nuo 1968 m. Pasaulinės Bažnyčių tarybos Tikėjimo ir konstitucijos komisija kartu su už ekumeninius ryšius atsakinga Šventojo Sosto žinyba (dabar – Krikščionių vienybės skatinimo dikasterija) nustato bendrą maldos savaitės temą ir paveda parengti bendrus apmąstymų ir maldos tekstus. Šių metų maldos už krikščionių vienybę savaitės tema – Evangelijos pagal Luką eilutę, kuri kartoja Dievo ir artimo meilės įsakymą: Mylėk Viešpatį, savo Dievą... ir mylėk savo artimą kaip save patį (plg. Lk 10, 27). Tekstus šių metų maldos savaitei parengė Burkina Faso krikščionių grupė, kuriai talkino toje šalyje gyvenantys Chemin Neuf  tarptautinės katalikų bendruomenės nariai.

Burkina Fasas – tai Vakarų Afrikos šalis, kurios gyventojų dauguma yra musulmonai, o maždaug ketvirtadalį sudarantys krikščionys priklauso įvairioms Bažnyčioms. Šalyje gyvena 21 mln. žmonių, priklausančių maždaug 60 etninių grupių. Apie 64% gyventojų yra musulmonai, 9% išpažįsta tradicines Afrikos religijas, 26% yra krikščionys (apie 20% katalikų, kiti priklauso įvairioms protestantiškoms Bažnyčioms). Pastaruoju metu Burkina Fasas išgyvena visuomenės sambūvio krizę. Po 2016 m. įvykdyto didelio džihadistų išpuolio Burkina Fase smarkiai pablogėjo saugumo sąlygos. Teroristinių išpuolių, elementaraus teisingumo ir saugumo stokos rezultatai – daugiau kaip trys tūkstančiai žuvusių, beveik du milijonai šalies viduje perkeltųjų asmenų, uždarytos mokyklos ir sveikatos apsaugos institucijos, sunaikinta didelė dalis socialinės ir ekonominės infrastruktūros. Ginkluotų išpuolių taikiniu tapo bažnyčios, kunigai, pastoriai ir katechetai buvo žudomi pamaldų metu, daug žmonių buvo pagrobta ir jų likimas iki šios dienos nežinomas. Šiandien valstybė vis dar nekontroliuoja maždaug penktadalio teritorijos. Dėl terorizmo pavojaus daug bažnyčių vis dar yra uždarytos ir nebėra jokių viešų krikščioniškų pamaldų. Pamaldos įmanomos tik didesniuose miestuose, tačiau ir juose besimeldžiančiųjų saugumą užtikrina prie bažnyčių budinti policija.

Nepaisant labai sunkios padėties, Burkina Faso krikščionys ryžosi imtis tekstų šiemetinei maldos už krikščionių vienybę savaitei rengimo, norėdami dar labiau sustiprinti tarpusavio ryšius, paskatinti dialogą su islamo ir kitų tikybų išpažinėjai, o kartu atkreipti į save pasaulio krikščionių dėmesį, paraginti melstis už taiką ir santarvę.

Pastaruoju metu Burkina Fase didėja krikščionių, musulmonų ir tradicinių religijų išpažinėjų solidarumas, o jų vadovai stengiasi ieškoti ilgalaikių sprendimų, kaip užtikrinti taiką, socialinę sanglaudą ir susitaikymą. Ypatingai suintensyvėjo krikščionių bendradarbiavimas: katalikų ir protestantų bendruomenių nariai kartu darbuojasi teikdami pagalbą perkeltiesiems asmenims, organizuodami ugdymo kursus ir bendrus susitikimus, per kuriuos siekiama geriau suprasti padėtį, skatinti brolystės vertybes ir kurti ilgalaikės taikos atkūrimo strategijas. Šia prasme labai svarbus buvo Burkina Faso krikščionių bendradarbiavimas rengiant maldos už krikščionių vienybę savaitės tekstus. „Visus krikščionis vienijanti Kristaus meilė yra stipresnė už susiskaldymus, o Burkina Faso krikščionys yra pasiryžę eiti meilės Dievui ir artimui keliu, tvirtai tikėdami, kad Dievo meilė įveiks smurtą, kuris šiuo metu slegia jų šalį“, – rašoma šiemetinei ekumeninei savaitei skirto maldyno įžangoje. 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode