Kun. Tomaš Halik. Ateities krikščionybės forma bus kitokia

kitokia„Šiandieniniams teologams ir Bažnyčios ganytojams reikia tokios drąsos, kaip šv. Pauliaus, leidusio ankstyvajai krikščionybei įsilieti į naują ir platesnį graikų-romėnų civilizacijos kontekstą, paskelbusio, kad tai, ką daugelis to meto krikščionių, tarp kurių ir apaštalų autoritetai, laikė esminiais savo religinės tapatybės bruožais, ypač apipjaustymą ir kitas Mozės Įstatymo taisykles, yra pasenę ar net žalinga“, – sako kun. Tomaš Halik interviu, paskelbtame žurnale „Etudes“.

Lietuvos krikščionys kviečia palaikyti Suomijos parlamentarę, kuri bus teisiama už Biblijos citavimą

Lietuvos krikščionys išreiškė ypatingą susirūpinimą precedento neturinčiais įvykiais kaimyninėje šalyje.

Sausio 24 dieną Helsinkyje numatomas pirmasis teismo posėdis, kuriame bus nagrinėjama ypatingos svarbos byla – Suomijos parlamentarei Päivi Räsänen už Biblija paremto požiūrio sklaidą pareikšti įtarimai dėl „etninio kurstymo“ ir „neapykantos kalbos“. Už tai politikei numatyta iki dvejų metų laisvės atėmimo bausmė.

Estų pastorė A. Burghardt: tarnauti tuo, ką gavome

Estijos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios pastorė Anne Burghardt yra pirmoji moteris, išrinkta į Pasaulinės Liuteronų Federacijos generalinio sekretoriaus pareigas. Šventojo Sosto dienraščio sausio mėnesio priedas „Moterys, Bažnyčia, pasaulis“ paskelbė biografinę apybraižą.

Past. O. Pedroso Mateus. Malda už krikščionių vienybę kyla iš prieštaravimo

kyla„Susidūrę su išmėginimais, mūsų broliai ir seserys iš Artimųjų Rytų atkakliai laikosi savo tikėjimo ir kviečia už kelių dienų prisijungti prie jų maldos už krikščionių vienybę. Prisijunkime prie jų ir būkime atviri tam, ką Dvasia gali mums duoti ir ko mus išmokyti tomis dienomis apie viltį, kai esame gundomi beviltiškumo“, – sako presbiterionų pastorius Odairas Pedroso Mateus iš Brazilijos, Pasaulinės Bažnyčių Tarybos laikinasis direktorius, kviesdamas dalyvauti Maldos už krikščionių vienybę.

Verslas pasaulyje po pandemijos privalo tapti gėrio jėga

gerioPasaulio verslo, finansų ir ekonomikos ekspertai ir akademikai, Vatikano COVID-19 komisijos ir Šventojo Sosto tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos atstovai trečiadienį, sausio 12 d., privačiame nuotoliniame susitikime svarstė klausimus, kaip koronaviruso pandemija keičia visuomenes ir kokius galima pasiūlyti ekonominius modelius, kurie gerbtų gamtą, žmogų ir visuomenę.

Popiežius: šv. Juozapas – tėvas, kuris nekliudo

nekliudoŠv. Juozapo tėviškumo pėdsakai Jėzaus palyginimuose ir vaizdiniuose. Asmeninis pasitikėjimas šv. Juozapo užtarimu ir dangaus parodytas subtilumas. Bažnyčios dvasinė motinystė, kuri turi būti papildyta dvasine tėvyste. Šv. Juozapo pavyzdys ir užtarimas kasdieniame tėvų gyvenime, ypač kai sunku. Tai popiežiaus Pranciškaus interviu „Vatican News“ ir „l’Osservatore Romano“, Šventojo Sosto naujienų svetainei ir dienraščiui, temos.

Artėja Krikščionių vienybės savaitė

vienybesArtėja tradicinė kasmetinė iniciatyva, kuria primenama Kristaus malda už savo mokinius: „Tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs“ (Jn 17, 21). Tuo pat metu primenamas ir krikščionių susiskaldymo skandalas, atstumiantis daugybę žmonių nuo Dievo pažinimo. 

Popiežius Pranciškus ir muzika

muzikaNe paslaptis, jog popiežius Pranciškus mėgsta muziką, ypač klasikinę. Antradienį jis pats netiesiogiai priminė apie tai apsilankydamas „Stereosound“ plokštelių parduotuvėje Romos senamiestyje.

Čilė: tūkstantis studentų leidosi į misijas

leidosiKatalikų universiteto pastoracinis centras vykdo tris projektus, kuriuose dalyvauja jauni savanoriai.
Tūkstantis studentų iš įvairių Čilės katalikų universiteto fakultetų sausio 4–14 dienomis septyniuose šalies regionuose neša vienybės ir vilties žinią daugiau nei pusei milijono šeimų. Katalikų universiteto pastoracinis centras vykdo tris projektus, kuriuose dalyvauja jauni savanoriai. Šiuo metu Čilėje vasara, studentai pastoraciniuose projektuose dalyvauja per vasaros atostogas.

Malda mums atveria dangų

danguKristaus Krikšto sekmadienio Evangelijos skaitinys pasakoja apie Jėzaus viešosios veiklos pradžią – jo krikštą Jordano upėje. Jėzus ėjo krikštytis su nusidėjėliais ir meldėsi, o tuomet balsas iš dangaus prabilo: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“.

Katalikiška humanitarinė agentūra: kai kurios krizės 2022 m. pagilės

pagiles110 valstybių humanitarinius, vystymosi ir šalpos projektus vykdanti Katalikiška pagalbos tarnyba („Catholic relief services“), veikianti JAV katalikų vyskupų konferencijos vardu, atkreipė dėmesį į aštuonias įvairaus pobūdžio krizes, su kuriomis tiesiogiai susiduria ir kurias 2022 metais reikia stebėti globaliai. Kai kurios iš jų tik pagilės. 

Popiežius: visi esame Viešpaties pranašai, liudytojai, misionieriai

pranasaiSausio 6-ąją, Viešpaties Apsireiškimo iškilmės dieną, kasmet skelbiama popiežiaus žinia, kuria jis visus Bažnyčios narius pakviečia rengtis priešpaskutinį spalio sekmadienį minimai Pasaulinei misijų dienai. Šiais metais Misijų diena bus minima spalio 23 d. Ketvirtadienį paskelbtos popiežiaus žinios tema: „Tapsite mano liudytojais“.

Kodėl išminčiai atkeliavo pas Jėzų?

isminIšminčiai paliko viską ir leidosi ieškoti ėdžių – tai pagonių išminčių kelionė, kuriuos patraukė žvaigždė. Tiesos ieškojimas gali patraukti, bet atversti žmones gali tik Dievas. 

Kristaus Apsireiškimas arba Trys Karaliai

Šiandien, sausio 6 d., minima Kristaus Apsireiškimo arba Trijų Karalių (Išminčių) iškilmė, kuria tradiciškai pasibaigia kalėdinis laikotarpis. Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, šv. Mišiose, kurias aukojo parapijos klebonas kun. Gintaras Lengvinas, šventinta kreida, auksas. Stilizuoti Trys Karaliai, lydimi Betliejaus Žvaigždės atėjo nusilenkti gimusiam Kūdikėliui Jėzui. Mažieji apdovanoti saldainiais.

Prie miesto eglės Kalėdų senelis atsisveikino iki kitų metų.

Misionierius Tailande: stengiamės rodyti į Kristų

rodytiTailandiečiai apie Kalėdas žino tiek pat, kiek mes žinome apie Vesakho dieną – Budos gimtadienio iškilmę. Kai kuriems iš jų, reklamų ir filmų paveiktiems, Kalėdos – tai Kalėdų senelio gimtadienis, kai pilna sniego, elnių ir dovanų. Kelia juoką, kai parduotuvės ir žmonės pasipuošia žiemos atributais, nors lauke – 30 laipsnių šilumos. Misionieriaus uždavinys – parodyti į Kristų, rašo kun. Attilio De Battisti.

Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai)

karalVaikas – tai ateitis, kuri jau yra, ateitis, kurią galime įsivaizduoti, apie kurią galime svajoti. Šiai ateičiai verta atverti savo lobių skrynias ir pasiūlyti savo dovanas. Dievas visuomet laukia tų, kurie nebijo tikėtis ir ieškoti…

Popiežius padrąsino Šv. Egidijaus bendruomenę tęsti taikdarystę

egidSausio 1 d. Šv. Petro aikštėje, Romoje, į pirmąjį šių metų popiežiaus vidudienio maldos susitikimą su tikinčiaisiais, taip pat tą dieną švęstos Pasaulinės taikos dienos proga atvyko daug Šv. Egidijaus bendruomenės narių, savanorių, taip pat Italijoje priglaustų pabėgėlių, atvykusių iš kitų ES kraštų Šv. Egidijaus bendruomenės pastangomis nutiestais humanitariniais koridoriais.
Šv. Egidijaus bendruomenė, be vargstančiųjų ir atstumtųjų globos, kitų humanitarinių iniciatyvų, taip pat darbuojasi taikos ugdymo sferoje. Tarp taikdarystės iniciatyvų, įskaitant tarpininkavimą konfliktų dalyvių pokalbiuose, organizacija daugelyje pasaulio miestų kasmet sausio 1 d. rengia tradicine tapusią akciją „Taikos visose žemėse“.

Popiežius: gyvenimas gerėja tik pasiryžus padėti kitiems

Dievas-kūdikis gimsta, kad nieko neatmestų, kad visus padarytų broliais ir seserimis, pasakė popiežius Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės vidudienio maldos proga pasveikinęs su naujais metais.

Popiežius sakė, kad Marija, paguldydama kūdikį Jėzų ėdžiose, jį pristato mums ir kviečia į jį žiūrėti, jį priimti, jį šlovinti.

Prieš mūsų akis paguldydama Jėzų ėdžiose Marija neištarė nė žodžio, o pasiuntė mums nepaprastą žinią: Dievas yra arti, jis pasiekiamas mūsų  rankomis. Jis neateina kaip norintis savo galia įbaiminti, o kaip trapus, ieškantis mūsų meilės jam: jis neteisia iš sosto aukštumos, o žvelgia iš žemai, kaip brolis, dar daugiau, kaip vaikas. Jis gimtas mažas ir stokojantis, kad niekas neturėtų gėdytis savęs. Kai patiriame savo silpnumą ir trapumą,  galime pajusti Dievą, esantį dar arčiau mūsų, nes jis šitaip prisistato mums – silpnas ir trapus.

Popiežius Pranciškus pagerbė moterų vaidmenį skatinant taiką pasaulyje

Popiežius Pranciškus šeštadienį kalbėjo, kaip moterys geba skatinti taiką pasaulyje, o smurtą prieš moteris prilygino Dievo įžeidimui.

Katalikų Bažnyčia sausio 1-ąją mini dieną, skirtą taikai pasaulyje, o per vėlyvąsias ryto mišias Vatikano Šv. Petro bazilikoje buvo pagerbta ypatingas Švč. Mergelės Marijos, kaip Jėzaus motinos, vaidmuo tikėjime.

Motinos „moka įveikti kliūtis ir nesutarimus bei įskiepyti taiką“, skelbdamas homiliją kalbėjo Pranciškus.

Editos Stein krikšto šimtmetis

editosEdita Stein, viena žinomiausių dvidešimtojo amžiaus moterų – žydė, ateistė, filosofė, krikščionė, karmelitė, mistikė ir kankinė – 1922 metų sausio 1 d., katalikų Bažnyčioje priėmė krikštą. Šis įvykis kardinaliai pakeitė vokiečių filosofės ir moters teisių aktyvistės Editos Stein gyvenimą.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode