Parama dėkojame
Sprogimas

Popiežius: keiskime gamybos modelį, kurkime rūpinimosi kultūrą

keiskimePasaulinės aplinkos dienos, minimos birželio 5-ąją, proga popiežius Pranciškus priėmė kasmet rengiamo ir šiemet Romoje vykstančio didelio ekologinio festivalio „Green and Blue“ organizatorius – visuomenininkus, institucijų, politikos pasaulio ir verslo įmonių atstovus, menininkus, mokslininkus.

Mongolijos kardinolas: visi šalies katalikai galės susitikti su popiežiumi

mongo„Popiežiaus vizitas padės atskleisti šio krašto grožį ir jo žmonių, saugančių labai gilias tradicijas, kilnumą“, – pasakė Vatikano radijui Ulan Batoro apaštališkasis prefektas kardinolas Giorgio Marengo, komentuodama šeštadienį Vatikane paskelbtą pranešimą, kad popiežius Pranciškus lankysis Mongolijoje rugpjūčio 31–rugsėjo 4 dienomis.

Popiežius sekmadienio vidudienį: Švč. Trejybė – kaip prie stalo susėdusi šeima

staloPasibaigus velykiniam liturginiam laikotarpiui, per kurį sekmadienio vidudieniais buvo kalbama velykinė „Regina Caeli“ antifona, nuo šio sekmadienio – Švenčiausiosios Trejybės iškilmės – vėl kalbama „Viešpaties angelo“ malda. Per tradicinį vidudienio maldos susitikimą popiežius komentavo sekmadienį švęstos iškilmės Mišių Evangeliją – Jėzaus žodžius Nikodemui.

Pakistanas. Jaunas krikščionis nuteistas mirti už piktžodžiavimą

pakistanasPakistano teismas antradienį, gegužės 30 d., nutiesė jauną krikščionį Noumaną Asgharą mirties bausme už tai, kad su draugu per socialinius tinkus pasidalijo pranašo Mahometo karikatūromis. Po pirmosios instancijos nuosprendžio, kurį paskelbė Pundžabo provincijos Bahavalpuro teismas, manoma, kad suimtam 24 m. N. Asgharo draugui Sunny Mushtaqui gresia toks pat nuosprendis.

Baigėsi Marijos, prasideda Jėzaus Širdies mėnuo

marijosPaskutinę gegužės mėnesio dieną, priminė popiežius Pranciškus trečiadienio bendrojoje audiencijoje, Bažnyčios liturginiame kalendoriuje minėta Švč. Mergelės Marijos apsilankymo pas Elžbietą šventė. „Žvelkite į ją ir prašykite vis drąsesnio tikėjimo dovanos. Jos motiniškam užtarimui pavedame visus, kuriuos išbando karas, ypač brangią ir iškankintą Ukrainą“, – sakė Pranciškus.

Sutartis veiksmingesnei nepilnamečių apsaugai Bažnyčioje

sutartisPirmiausiai – dėmesys nukentėjusiems nuo dvasininkų, t. y. seksualinio išnaudojimo aukoms, sakoma Dvasininkijos dikasterijos ir Popiežiškosios komisijos „Tutela minorum“ vadovų pasirašytos dvišalės sutarties pirmajame punkte.

Gegužės 26 d. Dvasininkijos dikasterijos prefekto ir „Tutela minorum“ komisijos pirmininko, kardinolų Lazaruso You Heung–Sik ir Seano O' Malley OFM Cap., pasirašytoje bendradarbiavimo sutartyje atkreiptas dėmesys ir į svarbą dalytis žiniomis tarp dviejų Šventojo Sosto institucijų. Dvasininkų dikasterija atsakinga už dvasininkų ugdymą ir discipliną, komisija „Tutela minorum“, veikianti Tikėjimo mokymo dikasterijos sudėtyje, popiežiaus vardu padeda Bažnyčioms įsisavinti Vatikano nustatytas nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugos gaires. Sutartyje įvardytos trys pagrindinės abiem institucijoms rūpimos sritys:

Arkiv. P. Gallagheris: kelias į geresnį pasaulį

pasauliGegužės 31 d. Slovakijos sostinėje Bratislavoje baigiasi tris dienas vykusi 18 GLOBSEC forumo laida. Tarptautinės ir saugumo politikos klausimams, ypač iš centro ir rytų Europos perspektyvos, skirtame renginyje dalyvauja aukščiausio rango politikai, akademikai, žurnalistai, įvairių organizacijų atstovai. Forume pasisakyti pakviestas ir arkivyskupas Paulas Gallagheris, Šventojo Sosto diplomatijos vadovas.

Vatikanas. Nauja šeimos gerovės iniciatyva: „Family Global Compact“

gerovesŠeimos, kaip svarbiausio visuomenės gyvenimo šaltinio, santykių kontekstas pasižymi krizėmis, kurios apsunkina galimybę ramiai kurti šeimą, kai nesulaukiama deramos visuomenės paramos. Todėl verta pasauliniu mastu dalytis pripažįstamomis geromis šeimos gyvenimo praktikomis. O tai galėtų ir turėtų daryti pačios šeimos, pareiškė popiežius sveikinamas šeimos pastoracijos programą „Family Global Compact“.

Popiežius: „Bėkite kaip pašėlę“ pas Dievą ir žmones

bekiteŠiemet sukanka 125 metai nuo XVI amžiuje gyvenusio italo kunigo Antano Marijos Zacharijo paskelbimo šventuoju. Šis kunigas, įsitraukęs į Tridento Susirinkimo paskatintą Bažnyčios atnaujinimo judėjimą, įkūrė Šv. Pauliaus kunigų kongregaciją, taip pat seserų vienuolių kongregaciją ir pasauliečių draugiją. Visos šios dvasinės šeimos atstovus pirmadienį priėmė popiežius Pranciškus.

Popiežius: prašykime naujų Sekminių sau, Bažnyčiai ir pasauliui

sekminiuSekminių sekmadienio vidudienio apmąstyme popiežius Pranciškus kreipėsi į „Dangaus Karalienės“ maldos dalyvius dalydamasis mintimis apie Šventąją Dvasią: ji išskaido mokinių baimę ir užsidarymą, leidžia pajusti Dievo artumą, o jo meilė išstumia baimę, nušviečia kelią, paguodžia, palaiko priešiškumuose. 

Žinia Kūrinijos dienai: širdyje prasideda kiekvienas pokytis

pokytisGegužės 25 dieną pristatyta popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei maldos už kūriniją dienai, kuri bus minima ateinančio rugsėjo 1-ąją. Jos tema perfrazuoja pranašo Amoso žodžius – „Tegul teka teisė lyg vandenys, o teisingumas tarsi amžina versmė (žr. Am 5, 24)“. 

Popiežius vienuolėms: Mylėkite kitus kaip mylinčios motinos

mylinciosPopiežius ketvirtadienį, gegužės 25 d., audiencijoje priėmė Mažųjų meilės misionierių seserų kongregacijos vienuoles, Italijoje dalyvaujančias generalinėje kapituloje. Joje išrinkusios naują vadovybę, vienuolės svarsto savo kongregacijos karitatyvinių ir socialinių darbų kryptis ateinančiais metais.

Popiežius: Sinodinė Bažnyčia yra visiems; Ji kviečia visus!

kvieciaKetvirtadienio rytą apie tūkstantis Bažnyčios Italijoje sinodinio kelio delegatų su vyskupais dalyvavo popiežius audiencijoje, kurios metų klausėsi jo samprotavimų apie Bažnyčios prioritetus jos santykiuose su visuomene sinodinio proceso kontekste: kaip įveikti priešiškumus ir atsiliepti į rūpesčius, apie dvasininkų ir pasauliečių dalyvavimą ir marginalizavimo patirtis.

Popiežius: mąstykime apie gyvybės stebuklą

gyvybes„Ši knyga siekia leisti skaitytojui pajusti kiekvieno iš mūsų atėjimo į pasaulį stebuklą ir džiaugsmą. Ji rodo, kaip gražu į gimstančią gyvybę žvelgti kaip į aukščiausios kiekvienam priklausančios teisės – teisės egzistuoti – turėtoją. Taip, tai grožis: gamta, kuri eina savo keliu, kelia nuostabą ir skatina rūpintis, saugoti ir priimti“, – rašo popiežius Pranciškus knygos „Gyvenimo stebuklas“ pratarmėje.

Kard. V. Nicholsas: ekumeninis dialogas pakeitė ir katalikus, ir anglikonus

pakeite„Kai buvau vaikas, negalėjome eiti į kitų krikščionių bažnyčias ar melstis su kitais krikščionimis“, – sakė Vestminsterio arkivyskupas kardinolas Vincentas Nicholsas. Interviu italų katalikų žinių agentūrai SIR jis pasidalijo komentarais apie tarpreliginius santykius Jungtinėje Karalystėje, ypač apie pasikeitusius katalikų ir anglikonų tarpusavio santykius.

Baltarusio kalinio diena: malda Romoje

romojeGegužės 21 d. Romos Rezurekcionistų bažnyčioje, minint Baltarusijos politinio kalinio dieną, Lietuvos ir Lenkijos ambasados prie Šventojo Sosto sukvietė draugus ir bendražygius melstis už kenčiančius ir persekiojamus brolius. XIX a. ši bažnyčia buvo tapusi mūsų regiono (Lenkijos, Lietuvos, Ukrainos, Baltarusijos) pabėgėlių prieglobsčiu.

Popiežius Pašaukimų šeimai: malda mus padaro Dievo veidrodžiais

padaroGegužės 22 dieną popiežius Pranciškus priėmė Pašaukimų šeimos, kurią įsteigė 1955 metais miręs ir prieš metus šventuoju paskelbtas italų kun. Giustino Maria Russolillo, narius. Kaip nurodo pats popiežiaus audiencijos dalyvių, kunigų ir pasauliečių asociacijos vardas – jų tikslas yra palydėti, puoselėti pašaukimus, kuriuos dovanoja Dvasia. Pranciškus pasidalijo keliomis įžvalgomis ta pačia tema.

Oficialu: popiežius lankysis Lisabonoje ir Fatimoje

lankysisLigi šiol tik neoficialus, nors paties popiežiaus ne kartą paminėtas jo ketinimas dalyvauti PJD Lisabona 2023, buvo patvirtintas oficialiai. Kartu pranešama apie rugpjūčio mėnesį vyksiančios apaštališkosios kelionės metu planuojamą Pranciškaus vizitą Fatimos Marijos šventovėje.

Šeštinių „Regina Coeli“: esame užtariami ir patys užtarkime

regina„Kodėl švenčiame Jėzaus pasitraukimą iš žemės? Jo atsisveikinimas atrodo liūdna akimirka, o ne kažkas, dėl ko reikėtų džiaugtis! Ir antrasis klausimas: ką Jėzus dabar veikia danguje, kodėl svarbu, kad jis ten būtų?“, – gegužės 20 dienos vidudienio maldos susitikime klausė popiežius, komentuodamas įvairiuose kraštuose švenčiamos Kristaus Žengimo į dangų iškilmės (Šeštinių) prasmę. 

Incidentas Vatikane: nuaidėjo šūvis

nuaidGegužės 18 dienos vakare į Vatikano miesto valstybės teritoriją neteisėtai įsiveržė automobilis, kuris buvo stabdomas šūviu, pranešė Vatikano spaudos salė. Niekas nenukentėjo. 

Medžiugorjė – ne šventovė, bet kas atvyksta iš pamaldumo, sulaukia malonių

medziuApaštališkasis vizitatorius Medžiugorjės parapijoje arkivyskupas Aldo Cavalli italų katalikų spaudai duotame interviu papasakojo apie savo darbą ir apie lūkesčius, susijusius su neseniai popiežiaus įsteigta institucija, kuri turi tirti tariamus ar galimus apsireiškimus bei ypatingas malones, kurių žmonės sulaukia tokiose vietose, kaip Medžiugorjė.

Popiežiaus valstybės sekretorius Reikjavike: tikslas – teisinga taika

teisingaNegalime pasyviai susitaikyti su tuo, kad agresija prieš Ukrainą tęsiasi. Visada pirmiausia atsiminkime žmones, kurie kenčia ir žūsta, sakė popiežiaus Valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, dalyvaudamas gegužės 16–17 dienomis Reikjavike vykusiame Europos Tarybos valstybių ir vyriausybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikime.

Popiežiaus katechezė. Didis misionierius šv. Pranciškus Ksaveras

didisTrečiadienio rytą Šv. Petro aikštėje susitikęs su piligrimais, atvykusiais į bendrąją audienciją, popiežius tęsė katechezę apie misionieriškojo uolumo pavyzdžius ir šį kartą kalbėjo apie šv. Pranciškų Ksaverą, kuris pagrįstai laikomas didžiausiu moderniųjų laikų misionieriumi ir, kartu su šv. Terese, yra katalikų misijų globėjas.

„Caritas Internationalis“ pirmininkas: niekas nebus pamirštas

pamirstas„Caritas Internationalis“ ir visa „Caritas“ organizacija yra antra pagal dydį humanitarinės pagalbos agentūra pasaulyje po Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus. Taigi, ji gerai žinoma kaip profesionali nevyriausybinė organizacija (NVO), teikianti pagalbą žmonėms, atsidūrusiems sunkiose situacijose. Bet mes esame ne vien NVO, bet kažkas daugiau“, – „Vatican News“ komentavo Tokijo arkivyskupas Isao Kikuchi, naujasis „Caritas Internationalis“ pirmininkas, išrinktas gegužės 13 d.

Ukrainos prezidentui įteikta Karolio Didžiojo premija

karolioUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, po šeštadienį Romoje vykusių susitikimu su Italijos valstybės ir vyriausybės vadovais bei su popiežiumi Pranciškumi, išvyko į Vokietiją, kur sekmadienį Achene jam buvo įteikta Karolio Didžiojo premija.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode