Parama dėkojame
Sprogimas

Kard. F. Ambongo: PJD Afrikoje tebėra neįgyvendinama svajonė

afrikojeKardinolas iš Afrikos džiaugiasi Pasaulio jaunimo dienomis, bet ir neslepia nusivylimo, kad renginyje dalyvavo per mažai jaunimo iš Afrikos žemyno. Kardinolas Fridolinas Ambongo iš Kongo DR Vatikano radijui sakė esąs nusiminęs, kad surengti PJD Afrikoje tebėra neįgyvendinama svajonė.

Popiežiaus katechezė: jaunimas atvyko į Lisaboną susitikti su Kristumi!

kristumiRugpjūčio 9 d., po trumpos vasaros pertraukos ir kelionės į Portugaliją, vėl įvyko įprastinė popiežiaus Pranciškaus trečiadienio bendroji audiencija. Pranciškus priėmė kelis tūkstančius maldininkų Pauliaus VI audiencijų salėje Vatikane. Po įvadinės maldos, katechezės apie kelionę ir PJD Lisabonoje ir kalbinių grupių pasveikinimo, popiežius su maldininkais sukalbėjo „Tėve mūsų“ maldą ir suteikė apaštališkąjį palaiminimą.

Popiežius: šv. Pranciškaus regula – Jėzaus meilės druska

regulaItalų dienraštis „La Stampa“ išspausdino popiežiaus Pranciškaus pratarmę t. Zdzisławo Kijaso, teologo ir pranciškonų konventualų vienuolio, knygai „Knibždantis gyvenimu“ (itališkai „Brulicante di vita“) skirtai šv. Pranciškaus Asyžiečio regulos 800 metų jubiliejui.

Islamo centro ekologinė iniciatyva. Visi broliai, turintys vienus namus

islamoItalijos islamo kultūros centras surengė „Žaliosios mečetės“ dieną. Virš 100 savanorių – musulmonai, katalikai ir kitų tikėjimų atstovai tvarkė ir valė visą teritoriją aplink Didžiąją Romos mečetę.

Tai bendradarbiavimas, įgyvendinantis bendrą projektą – tiek brolybės, tiek draugystės, tiek bendro tikslo – rūpinimosi aplinka. Viso kvartalo gyventojai ir paprasti praeiviai su džiaugsmu sutiko šią iniciatyvą.

PJD Lisabonoje atminimo medalyje – šventųjų vainikas

pageTarp popiežiaus dovanų – PJD atminimo medalis, kurio buvo sukurtos trys versijos – iš bronzos, sidabro ir paauksuoto žalvario.

Kaip visų apaštalinių kelionių metu, taip ir šįkart Lisabonoje tradiciškai keičiamasi dovanomis. Tarp popiežiaus dovanų – PJD atminimo medalis, kurio buvo sukurtos trys versijos – iš bronzos, sidabro ir paauksuoto žalvario. Be įprasto popiežiaus herbo, atvirkštinė pusė dekoruota turtinga puošyba, pilna simbolių.

Popiežius jaunimui: Dievas jus myli tokius, kokie esate

popieziuskauneKetvirtadienio, rugpjūčio 3 d., vakarą popiežius Pranciškus susitiko su jaunuoliais, iš viso pasaulio atvykusiais į Lisabonoje vykstančias jaunimo dienas. Susitikimas vyko dideliame Eduardo VII parke Lisabonos miesto centre. Organizatorių duomenimis, dalyvavo maždaug pusė milijono jaunuolių.

„Brangūs bičiuliai, esate čia neatsitiktinai, – kreipėsi popiežius į jaunuolius, iš viso pasaulio atvykusius į Lisaboną švęsti PJD. – Viešpats pašaukė jus ne tik šiomis dienomis, bet nuo pat jūsų dienų pradžios. Jis pašaukė jus vardu.“

Lisabonoje pusė milijono jaunuolių pasitiko popiežių per katalikiško festivalio atidarymą

lisabona2Pusė milijono jaunuolių ketvirtadienį susirinko Lisabonos parke pasveikinti popiežiaus Pranciškaus per oficialią pasaulio katalikiškojo jaunimo festivalio atidarymo ceremoniją.

„Džiaugiuosi jus visus matydamas ir girdėdamas, kokį nuostabų triukšmą keliate! Tai verčia mane jausti jūsų užkrečiamą džiaugsmą“, – gimtąja ispanų kalba susirinkusiai miniai sakė pontifikas. 

Atlaidai Porciunkulėje 2023 metais

porciunPorciunkulėje (Asyžius), trečiadienį, rugpjūčio 2 d., pagal aštuonių šimtmečių tradiciją, švenčiami garsieji Šv. Pranciškaus atlaidai, vadinami Asyžiaus arba Porciunkulės atlaidais.

Atlaidų pradžios Mišias rugpjūčio 1 d., aukojo t. Massimo Fusarelli, Pranciškonų mažesniųjų brolių vyresnysis, o trečiadienį pagrindinėms atlaidų šv. Mišioms vadovaus nominuotasis kardinolas, pranciškonas arkivyskupas Pierbattista Pizzaballa, Jeruzalės lotynų patriarchas.

Lisabonoje prasidėjo Pasaulio jaunimo dienos

lisabona1Pasaulio jaunimo dienos Lisabonoje – tai visų pirma Portugalijos jaunimo nuopelnas, sakė Lisabonos patriarchas kardinolas Manuelis Clemente per rugpjūčio 1 d. Portugalijos sostinėje prasidėjusio didžiojo jaunų žmonių iš viso pasaulio susitikimo atidarymo proga surengtą spaudos konferenciją.

Kardinolas sakė, esąs įsitikinęs, kad ši daugybės tūkstančių jaunų žmonių ryžto, pasiaukojimo ir pasiryžimo tarnauti kitiems patirtis nepraeis veltui, bet paliks gilius pėdsakus Portugalijos Bažnyčios ir visuomenės gyvenime. Šie žmonės ateityje bus atsimenami, kaip 2023 metų Pasaulio jaunimo dienų karta.

Popiežius: rinkimės brangiausią perlą – Jėzų

perlaJėzus palyginime apie brangų perlą, dėl kurio Evangelijos pirklys pardavė viską, kad jį nusipirktų, kalba apie save: Jėzus yra tas brangusis gyvenimo perlas, kurio reikia ieškoti, kurį reikia atrasti ir įsigyti. Taip kalbėjo popiežius paskutinio liepos sekmadienio vidudienį prieš Marijos maldą kreipdamasis į tikinčiuosius, tarp kurių buvo daug jaunuolių, vykstančių į PJD Lisabonoje, susirinkusius Šv. Petro aikštėje.

Popiežius: blogis užvaldo tuomet, kai baimė sukausto širdį

blogisPopiežius pasiuntė sveikinimą Romos vikariatui ir vyskupijos tikintiesiems, taip pat municipalinei valdžiai, ketvirtadienio vakarą surengto mitingo proga, kuriuo buvo paminėtos 1993 m. naktį iš liepos 27-osios į 28-ąją Romos mieste įvykusių išpuolių prieš maldos namus 30-osios metinės.

Popiežius jaunimui Medžiugorjėje: nuo šiandienos pasirinkimų priklausys jūsų ateitis

priklausysPopiežius Pranciškus pasiuntė žinią Bosnijos ir Hercegovinos Medžiugorjės parapijoje šiomis dienomis vykstančio kasmetinio jaunimo susitikimo „Mladifest“ dalyviams. Šiemetinė jaunimo šventė Medžiugorjėje baigsis sekmadienį, liepos 30 d., likus vos porai dienų iki kito didžiojo jaunų žmonių susitikimo – Lisabonoje vyksiančių pasaulio jaunimo dienų.

PJD – proga atnaujinti Bažnyčios bendravimo su jaunimu būdus

budusJau tik savaitė iki Pasaulio jaunimo dienų Lisabonoje pradžios. Apie pasirengimus šiam didžiajam tarptautiniam įvykiui, kuriame dalyvaus šimtai tūkstančių jaunuolių iš viso pasaulio, pasakoja PJD organizacinio komiteto vadovas, Lisabonos vyskupas augziliaras Americo Aguiaras, kuris per rugsėjo 30 d. vyksiančią konsistoriją taps kardinolu.

Mirė kunigas Remigijus Gaidys 1965 – 1991 – 2023

kungaidys2023 m. liepos 22 d., po sunkios ligos, Marijampolės ligoninėje, mirė kunigas Remigijus Gaidys.

Kun. Remigijus Gaidys gimė 1965 m. liepos 18 d. Jonavoje.

1972 – 1983 m. mokėsi Jonavos IV vidurinėje mokykloje.

1986 – 1990 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Dar būdamas klieriku įstojo į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuoliją.

Popiežius: labai reikia ištikimo ir drąsaus pašvęstųjų liudijimo

liudijimoPopiežius Pranciškus pirmadienį, liepos 24 d., privačiose audiencijose priėmė Virginia Raggi, buvusią Romos merę, Ugandos ministrę pirmininkę Robinah Nabbanja, Pasaulinės sveikatos organizacijos generalinį direktorių Tedros Adhanom Ghebreyesus ir Marijos Nekaltojo prasidėjimo misionierių klaretiečių kongregacijos atstoves.

Senoliai popiežiaus akivaizdoje įteiks jaunimui PJD kryžių

pjdLiepos 23-osios rytą, Pasaulinės pagyvenusių žmonių – senelių ir senolių – dienos proga, popiežius aukos šv. Mišias Šv. Petro bazilikoje, pasakys homiliją. Po Mišių, Romos vidudienį, popiežius su tikinčiaisiais kalbės tradicinę Marijos maldą bazilikos aikštėje, kreipsis į maldos dalyvius.

Padėkota Dievui už 25-erius tarnystės metus

sidabrinisjubLiepos 19 d. 12 val. Sedos Švč. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius ir dar 24 kunigai aukojo Padėkos šv. Mišias už sidabrinį kunigiškos tarnystės jubiliejų švenčiančius: parapijos kleboną kun. Virginijų Palionį bei Skuodo parapijoje tarnaujantį kun. Sigitą Žilį. Maldoje prisimintas ir jau amžinybėn iškeliavęs kurso draugas kun. Antanas Pryšmantas bei Ukrainoje dirbantis arkivyskupas Visvaldas Kulbokas.

Šventojo Sosto ir Kazachstano santykiai. Įsigaliojo papildoma sutartis

sutartis2022 metais Šventasis Sostas ir Kazachstanas pasirašė naują, papildomą sutartį, pagal kurią Kazachstanas įsipareigojo plačiau atverti duris katalikų pastoracijos darbuotojams iš užsienio. Š. m. liepos 19 d., Šventojo Sosto Spaudos salė informavo, kad jau atliktos visos papildomo susitarimo ratifikavimo procedūros. Kitaip tariant, papildoma sutartis įsigaliojo tą pačią liepos 19 d.

Popiežius priėmė piligrimų grupę iš Lenkijos

lenkijos1Pirmadienio, liepos 17 d., popietę popiežius Pranciškus priėmė apie 150 piligrimų iš Lenkijos, Romoje dalyvavusių bendruomenės „Šviesa ir gyvenimas“ rekolekcijose, kurioms vadovavo Lodzės arkivyskupas Grzegorzas Ryś, vienas iš būsimųjų naujų kardinolų.

Pamirštas karas Sudane

sudanePopiežius Pranciškus nuolatos primena, kad pasaulyje liepsnoja vadinamieji „pamiršti karai“. Tai karai, kurie beveik nepatenka į tarptautinės bendruomenės dėmesį, nes vyksta tolimuose, neturtinguose, geopolitiškai nesvarbiuose kontekstuose. Tačiau žmogiška kančia dėl to dar didesnė, nes silpniausieji negali viltis jokios pagalbos. Vienas iš tokių karų liepsnoja Sudane.

Sekmadienio vidudienio malda: ką ir kaip sėjame?

sejameSekmadienio vidudienio susitikime popiežius Pranciškus kalbėjo apie sėjėjo palyginimą, kurį perteikė evangelistas Matas (Mt 13, 1–23). Viešpats yra sėjėjas, o mes – dirva, kurion byra jo barstoma sėkla – Dievo žodis. Popiežius taip pat atkreipė dėmesį į kelias kasdienes situacijas, kuriose vyksta nuolatinis sėjos darbas.

E. Orlandi byla. Vatikanas nori tiesos, išpažinties slaptumas nepažeistas

nepazŠventasis Sostas dalijasi Orlandi šeimos troškimu sužinoti visą tiesą apie mįslingai dingusią Vatikano tarnautojo dukterį, pažymėjo Vatikano spaudos salė trečiadienį, liepos 12 d., paskelbtame komunikate. 1983 m. penkiolikmetė Emanuela Orlandi Romoje dingo ar buvo pagrobta. Vatikano prokuratūra šiemet pradėjo ikiteisminį tyrimą, o popiežius užtikrino artumą mergaitės artimiesiems.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode