Parama dėkojame
Sprogimas

Popiežiaus audiencija Lietuvos Seimo pirmininkei

audiencija1Popiežius Pranciškus pirmadienį, lapkričio 13 d., audiencijoje priėmė Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen.

Po Pranciškaus audiencijos Seimo pirmininkę ir jos lydimą delegaciją priėmė Valstybės sekretorius P. Parolinas. Seimo pirmininkę susitikimuose Vatikane lydėjo R. Kačinskas, Seimo pirmininkės patarėjas užsienio politikos klausimais, ir S. Maslauskaitė-Mažylienė, Lietuvos ambasadorė prie Šv. Sosto.

Lapkričio 19 d. minima VII Pasaulinė vargstančiųjų diena

vargst„Raginti Bažnyčią išeiti anapus savo sienų ir pasitikti skurdą įvairiomis formomis, kuriomis jis pasireiškia šiandieniniame pasaulyje.“ Su tokia dvasia lapkričio 19 d., sekmadienį, jau septintą kartą bus švenčiama Pasaulinė vargstančiųjų diena.

Šių metų tema, paimta iš Tobito knygos: „Nenusuk savo veido nė nuo vieno vargšo“ (Tb 4,7), buvo paskelbta per Šv. Antano Paduviečio šventę birželio 13 d. Arkivyskupas Rino Fisichella, Evangelizacijos dikasterijos proprefektas, artėjančio 2025 m. jubiliejaus kontekste ragina: „Tegul dėmesys labiausiai skurstantiems padeda mums tapti vilties piligrimais pasaulyje, kurį reikia nušviesti Prisikėlusiojo šviesa ir karitatyvine meile, kurią Jis uždegė mūsų širdyse“.

Arabijos pusiasalio katedrose atidarytos šventosios durys

arabijosPradedant nuo 2023 metų spalio 24 dienos, Kuveito, Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) ir Bahreino ir kitų Arabijos pusiasalyje esančių lotynų apeigų katalikų katedrose buvo iškilmingai atvertos Šventosios durys. Šis liturginis ir simbolinis gestas ženklino ypatingųjų jubiliejinių metų, kurie tęsis iki 2024-ųjų spalio mėnesio ir yra skirti šv. Areto (Aretho, Al-Haritho) ir jo draugų 1500 metų kankinystei, pradžią.

Švč. Širdies bažnyčioje Bahreine Šventosios durys atidarytos lapkričio 4-ąją. Lapkričio 9-ąją jos atidarytos ir Šv. Juozapo katedroje Abu Dabyje, JAE sostinėje. 

Prasidėjo Laterano bazilikos 1700 m. sukakties minėjimai

lateranoLapkričio 9 d., Romos katedroje – Laterano bazilikoje – švęsta jos pašventinimo sukakties liturgine švente buvo pradėti jubiliejiniai 1700-ieji šios šventovės metai. Mišias šia proga aukojo bazilikos arkikunigas ir popiežiaus vikaras Romos vyskupijai kardinolas Angelo De Donatis.

Šiluvoje bus palaidojami Kauno ligoninėse mirę ir tėvų nepasiimti kūdikiai

silLapkričio 13 d., pirmadienį, po 12 val. Šiluvos bazilikoje švenčiamų šv. Mišių šio miestelio kapinėse bus palaidoti iki 22-osios nėštumo savaitės Kauno ligoninėse po persileidimo ar aborto mirę kūdikiai. Jau penkerius metus tėveliai turi galimybę patys palaidoti tokius vaikelius, tačiau ne visi sudėtingoje situacijoje turi galimybę ar tiesiog nesužino, kad tai gali padaryti.

Popiežius ragina išrauti smurtą prieš moteris nuo pat šaknų

Ppopieziusopiežiaus kreipimasis Italijos nacionalinės kampanijos prieš visų formų smurtą proga: mūsų žmogiškumo laipsnį atskleidžia tai, kaip mes elgiamės su moterimis.

„Nuodinga piktžolė, kuri kenkia mūsų visuomenei ir kurią reikia išrauti su šaknimis.“ Taip Pranciškus apibrėžia smurtą prieš moteris žinutėje, skirtoje Italijos nacionalinio transliuotojo ir nukentėjusių moterų priėmimo namų organizuotos iniciatyvos rengėjams. Popiežius ragina išrauti tas kultūrines šaknis, kurios „auga išankstinių nusistatymų, savininkiškumo, neteisybės dirvoje“.

Translyčiai asmenys gali priimti Krikštą

baznycia1Translytiškumas nėra kliūtis Krikštui. Tačiau turi būti vengiama situacijų, kurios sukeltų viešą papiktinimą ir tikinčiųjų dezorientaciją. Homoseksualių porų vaikai gali būti krikštijami, net jei gimė iš surogatinės motinos, jeigu yra pagrįsta viltis, kad jie bus ugdomi pagal katalikų tikėjimą.

Tai skelbia Tikėjimo mokymo dikasterijos prefekto kardinolo Victoro Manuelio Fernandezo pasirašytas dokumentas, kurį popiežius patvirtino spalio 31 d. Dikasterija šiuo dokumentu atsakė į Brazilijos Santo Amaro vyskupo José Negri liepos mėnesį atsiųstą prašymą paaiškinti, kaip elgtis, kai translyčiai ar homoseksualūs asmenys prašo Krikšto sakramento ar nori būti santuokos liudininkais.

Trečiadienio katechezė: sekuliarioje aplinkoje dar labiau branginkime savo tikėjimą

brangTrečiadienio rytą per Šv. Petro aikštėje vykusią kassavaitinę bendrąją audienciją, tęsdamas pastarųjų mėnesių katechezių ciklą apie uoliuosius Evangelijos liudytojus, popiežius Pranciškus pristatė XX amžiuje Prancūzijoje gyvenusią garbingąją Dievo tarnaitę (kandidatę į palaimintąsias ir šventąsias) Madeleine Delbrêl.

Popiežius priėmė Europos rabinų konferencijos delegaciją: „Mums jūsų reikia“

reikiaPirmadienio ryte popiežius Pranciškus priėmė Europos rabinų konferencijos delegaciją, sudaryta iš 30 narių. Ši asociacija vienija didžiausių Europos žydų bendruomenių religinius lyderius. Šiomis dienomis daug iš jų atvyko į Romą dalyvauti Europos rabinų konferencijos iškilaus rumunų rabino Mošės Roseno vardo premijos įteikimo ceremonijoje.

Pranciškus paragino kliautis Gailestingumo apaštalų mokymu

kliautisPirmadienio rytą popiežių Vatikane aplankė dviejų Gailestingumo sąjūdžių atstovai iš Sicilijos. Apaštališkoji gailestingumo brolija mini dvidešimt penktąsias savo veiklos metines, Mažųjų gailestingumo namų sąjūdis Dželoje – dešimtąsias metines. Abu sąjūdžiai vadovaujasi garsiųjų gailestingumo apaštalų – šv. Jono Pauliaus II ir šv. Faustinos Kovalskos mokymu.

„Viešpaties angelas“. Išorės pirmumas – bjauri liga

bjauriSekmadienio vidudienio maldos susitikime popiežius Pranciškus komentavo dienos Evangelijoje minimus Jėzaus žodžius Rašto aiškintojams ir fariziejams, religiniams tautos vedliams: „jie kalba, bet nedaro“, „jie viską daro, kad būtų žmonių matomi“ (žr. Mt 23, 1–12). Popiežius pakvietė savo klausytojus apmąstyti du aspektus – atstumą tarp sakymo ir darymo ir situaciją, kai išorė ima viršų prieš vidų.

„Viešpaties angelas“. Išorės pirmumas – bjauri liga

popieziusSekmadienio vidudienio maldos susitikime popiežius Pranciškus komentavo dienos Evangelijoje minimus Jėzaus žodžius Rašto aiškintojams ir fariziejams, religiniams tautos vedliams: „jie kalba, bet nedaro“, „jie viską daro, kad būtų žmonių matomi“ (žr. Mt 23, 1–12). Popiežius pakvietė savo klausytojus apmąstyti du aspektus – atstumą tarp sakymo ir darymo ir situaciją, kai išorė ima viršų prieš vidų.

P. Ruffini. Sinodas nepateikė meniu, bet nurodė kryptį

meniuSusitikimai, bendra malda, Dievo žodžio ir vienas kito klausymasis padėjo iš naujo atrasti tai, kas mus vienija Kristuje, kad, keliaudami kartu, būtume gera dirva. Kad liudytume, kad įmanomas kitoks buvimo kartu būdas, rašo Paolo Ruffini, Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos prefektas, trumpai apžvelgdamas ką tik pasibaigusį sinodinį susitikimą. 

Visi Šventieji

sventiejiJėzaus palaiminimai yra pažadas, išsipildantis, kai pasirenkame Evangeliją ir jos logiką. Tai šventumas, apie kurį kalba Jėzus. Šventumas, kuris realizuojamas ten, kur esame pašaukti gyventi…

Malda už taiką Šventojoje Žemėje

maldaJeruzalės katalikų patriarchato krikščionys, kviečiami popiežiaus ir savo vyriausiojo ganytojo – lotynų patriarcho kardinolo P. Pizzaballa, taip pat Pranciškonų kustodijos, kuri yra viena iš pagrindinių Šventosios Žemės religijų taikos sergėtojų, penktadienį, spalio 27 d., kartu su Visuotine Bažnyčia meldėsi, pasninkavo ir atgailavo už taiką Ukrainoje, Izraelyje ir Palestinoje bei visame pasaulyje. 

Popiežius: meilė artimui – meilės Dievui atspindys ir įrodymas

artimuiDievo ir artimo meilė yra neatskiriamos viena nuo kitos, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį prieš „Viešpaties angelo“ maldą kalbėdamas apie Mišių Evangelijoje skambėjusį svarbiausią Dievo įsakymą: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą visa širdimi, visa siela ir visu protu. Mylėk savo artimą kaip save patį“ (Mt 22, 37. 39).

Rusijoje išniektas vyskupo kankinio Dievo tarno M. Reinio atminimas

isniekintasSpaudos pranešimai apie Vladimiro miesto kapinėse Rusijoje sugriautą memorialą Stalino represijų aukoms susilaukė platesnio dėmesio. Apie Šventojo Sosto ir Visuotinės Bažnyčios gyvenimo realijas įvairiomis kalbomis informuojanti svetainė „Il Sismografo“ pasidalijo LRT pranešimu anglų kalba apie arkivyskupo M. Reinio atminimo išniekinimą Rusijos Federacijoje.

Trečiadienio katechezė: šventieji Kirilas ir Metodijus, slavų apaštalai

slavuSpalio 25 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie apaštalinį uolumą ir klausytojams pristatė du įžymiuosius, ypač Rytų tradicijoje, brolius, nusipelniusius „slavų apaštalų“ titulo: tai šventieji Kirilas ir Metodijus, gimę IX amžiuje Graikijoje, atsisakę politinės karjeros, kurią jiems būtų užtikrinusi jų kilmė, ir pasirinkę vienuolinį kelią. Vis dėlto jų svajonė apie nuošalų gyvenimą ilgai netruko.

Popiežius: meldžiuosi už Artimuosius Rytus ir Ukrainą

meldTrečiadienio bendrojoje audiencijoje, po katechezės apie šventuosius brolius Kirilą ir Metodijų, popiežius Pranciškus dar kartą kreipėsi į susirinkusius šv. Petro aikštėje maldininkus ir jį girdinčius per komunikacijos priemones, primindamas karo žalojamą Šventąją Žemę, Ukrainą, dar kartą pakviesdamas prisidėti prie maldos už taiką. 

Kard. F. Filoni: malda už taiką yra šauksmas, biblinės tradicijos dalis

biblinesMaldos ir pasninko dienos, kuri bus švenčiama ateinantį penktadienį, spalio 27-ąją, paskelbimas atitinka popiežiaus Pranciškaus stilių ir primena šv. Jono Pauliaus II stilių, kuris panašiomis dramatiškomis aplinkybėmis kvietė visus krikščionis melsti taikos. Malda už taiką taip pat yra biblinė tradicija, pažymi kardinolas Ferdinando Filoni. Interviu su juo paskelbė italų katalikų dienraštis „Avvenire“.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode