Parama dėkojame
Sprogimas

Popiežius paskelbė Maldos metus

popieziusvatocanmediaSekmadienį po „Viešpaties angelo“ maldos popiežius pranešė apie jau nuo šios dienos pradedamus Maldos metus, kuriais Bažnyčia rengsis artėjančiam 2025 m. jubiliejui.

Sausio 18 d. prasideda maldos už krikščionių vienybę savaitė

Kaip kasmet, sausio 18–25 dienomis minima maldos už krikščionių vienybę savaitė – daugiau kaip šimto meto istoriją turinti ekumeninė iniciatyva, prie kurios gana anksti prisijungė ir Katalikų Bažnyčia.

Nuo 1968 m. Pasaulinės Bažnyčių tarybos Tikėjimo ir konstitucijos komisija kartu su už ekumeninius ryšius atsakinga Šventojo Sosto žinyba (dabar – Krikščionių vienybės skatinimo dikasterija) nustato bendrą maldos savaitės temą ir paveda parengti bendrus apmąstymų ir maldos tekstus. Šių metų maldos už krikščionių vienybę savaitės tema – Evangelijos pagal Luką eilutę, kuri kartoja Dievo ir artimo meilės įsakymą: Mylėk Viešpatį, savo Dievą... ir mylėk savo artimą kaip save patį (plg. Lk 10, 27). Tekstus šių metų maldos savaitei parengė Burkina Faso krikščionių grupė, kuriai talkino toje šalyje gyvenantys Chemin Neuf  tarptautinės katalikų bendruomenės nariai.

2023 m. nužudyta 20 sielovadininkų

bazkryzius„Fides“ paskelbė tikinčiųjų sąrašą, kurie 2023 m. tikėjimą paliudijo savo gyvybės kaina.

Los Andželo vyskupas augziliaras Davidas O‘Connellis – tarp dvidešimties pastoraciją vykdžiusių asmenų, nužudytų 2023 m. Vasario mėnesį 18 d. vyskupą nušovė jo namų tvarkytojos vyras.

Kristaus Krikšto sekmadienis

kristauskrikstasJonas Krikštytojas skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane, – aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia“. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto, ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriantį dangų ir Dvasią, tarsi balandį, nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“. (Mk 1, 7-11)

Konstantinopolio patriarchatas baigia kurti bažnytinę struktūrą Lietuvoje

patriarchasKonstantinopolio patriarchatas šią savaitę baigs kurti stačiatikių bažnytinę struktūrą Lietuvoje – egzarchatą, trečiadienį pranešė vienas iš jo dvasininkų.

Struktūra pagal kononinę teisę įsikurs į Lietuvą atvykus egzarchato vadovui kunigui iš Estijos Justinusui Kiviloo (Justinusui Kivilui), teigia kunigas Gintaras Sungaila.

„Su jo atvykimu bus baigta formuoti bažnytinė struktūra Lietuvoje“, – BNS sakė G. Sungaila.

Ukrainos vyskupas: iš kur tikėtis pagalbos, jei nei iš Dievo?

pagalbosPer Kalėdų ir Naujųjų Metų šventes Rusija surengė labai intensyvias oro atakas prieš Ukrainos miestus. Pastarosiomis dienomis, o ypač per gruodžio 29 d. masinius apšaudymus, nukentėjo šimtai civilių objektų, žuvo penkios dešimtys žmonių. Daugiausia civilių gyventojų aukų buvo Kyjive.

Nuo kada švenčiame Kalėdas?

kaledoPirmuosius tris krikščionybės amžius Kalėdos nebuvo švenčiamos. Jėzaus gimimo aplinkybės nebuvo pernelyg sureikšmintos, o visas dėmesys buvo skiriamas esminiam faktui – Kristus prisikėlimui, švenčiamam per Velykas ir kiekvienoje Eucharistijos aukoje.

Popiežius: gėris auga be triukšmo

gerisPopiežius palinkėjo Romos kurijos ir Vatikano darbuotojams bei jų šeimoms atverti širdis kalėdiniam džiaugsmui, nes Viešpats ateina į mūsų tarpą. „Žvelgdami į prakartėlę galime įsivaizduoti Marijos ir Juozapo rūpinimąsi gimusiu Kūdikėliu, jautrų jo gimimo išgyvenimą“, – sakė Pranciškus ketvirtadienio, gruodžio 21 d., audiencijoje visiems Vatikane ir Romos kurijos institucijose tarnaujantiems vyrams ir moterims.

Palaiminimas – neužtrenktos durys, galimybė, pradžia

baznyciaafbŠventojo Sosto komunikacijos dikasterijos redakcijų direktorius Andrea Tornielli paskelbė tekstą, kuriame komentuoja Tikėjimo mokymo dikasterijos deklaraciją „Fiducia supplicans“ dėl palaiminimų pastoracinės reikšmės. Pasak jo, kalbat apie šį dokumentą, reikia atsiminti esminį žmogaus tikėjimo ir santykio su Kristumi bruožą – malonės veikimo pirmumą.

„Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs Tėvas jo nepatraukia“, – sako Jėzus.  Perfrazuodamas šiuos žodžius šv. Augustinas tvirtino: „Nemo venit nisi tractus“ – niekas neateina pas Jėzų, jei jis jo į save nepatraukia. Tai ta pati trauka, apie kurią kalbėjo ir Benediktas XVI, primindamas, kad tikėjimo plitimo ištakose visada yra malonės veikimas.

Konstantinopolio patriarchatui pavaldūs stačiatikiai Kalėdas švęs gruodžio 25-ąją

stac

Konstantinopolio patriarchatui pavaldūs stačiatikiai Kalėdas švęs ne pagal senąjį, o pagal naująjį kalendorių – gruodžio 25-ąją.

Siekdama atsiriboti nuo Rusijos kiek anksčiau šįmet tokį patį sprendimą priėmė ir Ukraina, kurios daugumą tikinčiųjų sudaro ortodoksai. Pagal senąjį kalendorių, Kalėdos švenčiamos sausio 7-ąją.

Kaip BNS trečiadienį sakė kunigas Gintaras Sungaila, šiuo sprendimu siekiama „patogiau gyventi Lietuvoje ir harmonijoje su dauguma Europos bei Vakarų pasaulio krikščionių ortodoksų“.

Popiežius: prakartėlė teprimena Šventosios Žemės kančias

popiez„Kaip galima numatyti, šių metų Kalėdos Betliejuje ir visoje Jėzaus gimimo žemėje bus išgyvenamos su skausmu, po gedulo ženklu, be piligrimų ir be švenčių. Per ateinančias šventes nepalikime jų vienų, lydėkime malda ir konkrečiais darbais“, – paragino šeštadienį popiežius per susitikimą su „Gyvosios prakartėlės“ iniciatyvos dalyviais iš visos Italijos.

Pranciškus vylėsi, jog gyvosios prakartėlės procesija į Didžiąją Švč. M. Marijos baziliką Maria Maggiore Romoje šeštadienio, gruodžio 16–osios popietę, visiems primins, kad Betliejaus kančios yra atvira žaizda Artimųjų Rytų regionui ir visam pasauliui.  

Popiežiaus interviu Meksikos televizijai: „Senatvė neateina viena“

meksikosPranciškus nesvarsto galimybės trauktis iš popiežiaus tarnystės, tačiau meldžia Viešpatį, „kad ištartų „Gana!“, bet kuriuo momentu, tada, kai jis to panorės“. Mintimis apie mirtį, laidojimą ir kitų metų planus popiežius dalijosi Meksikos televizijos N+ gruodžio 12 d. transliacijoje. Su popiežiumi kalbėjosi žurnalistė Valentina Alazraki, ilgametė korespondentė Vatikane.

Popiežius kreipėsi į krikščionis darbininkus

darbinGruodžio 13 dieną popiežius Pranciškus pasidalijo keliomis mintimis jam brangia tema – apie darbą, kuris nėra vien būdas užsidirbti algą, bet ir savęs realizavimo bei dalyvavimo visuomenės gyvenime kelias. Sveikindamas Italijos krikščionių darbininkų asociacijos (ACLI) narius, ypač jaunus, dalyvaujančius konferencijoje apie darbą, popiežius pasitelkė statybos aikštelės įvaizdį.

Krikščioniškos vertybės ir Europarlamento rinkimai

manuelis„Kaip krikščionys norime kartu apmąstyti krikščioniškų vertybių vaidmenį Europos dabarčiai ir ateičiai artėjant Europos Parlamento rinkimams. Neabejotina, kad krikščionių tikėjimas motyvavo bendros Europos projektą nuo pat jo pradžios ir yra pašauktas tai daryti toliau per jos institucijose dirbančių krikščionių įsipareigojimą“, – sako Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) generalinis sekretorius kun. Manuelis Barriosas Prieto.

Tikėjimo mokymo dikasterijos paaiškinimas dėl mirusiųjų pelenų

kapaiTikėjimo mokymo dikasterija atsakė į Bolonijos arkivyskupo kardinolo Matteo Zuppi pateiktus du klausimus, susijusius su kremuojamų mirusiųjų pelenų saugojimu.

Kardinolas klausė, ar, nepažeidžiant kanonų teisės kodekso draudimo išbarstyti mirusiojo pelenus, galima įsteigti apibrėžtą ir nuolatinę vietą, kurioje kartu (kaip bendrame kape) būtų kaupiami ir saugomi pakrikštytų mirusiųjų pelenai. Taip pat ar galima leisti šeimai dalį mirusio šeimos nario pelenų laikyti mirusiojo istorijai reikšmingoje vietoje?

Pranciškaus kunigystės sukaktis

popieziusvatocanmediaGruodžio 13 d., sukanka popiežiaus Pranciškaus kunigystės šventimų 54-osios metinės. 1969 m. gruodžio 13 d. Jėzaus Draugijos narį Jorge Mario Bergoglio kunigu įšventino Kordobos (Argentina) arkivyskupas Ramonas Jose Castellano.

Popiežius priėmė Pasaulio jaunimo dienų Lisabonoje organizatorius

popizprancKetvirtadienį, lapkričio 30 d., popiežius Pranciškus susitiko su portugalais katalikais, kurie priklausė organizaciniam komitetui, rengusiam šių metų vasarą Lisabonoje vykusias Pasaulio jaunimo dienas. Kartu su grupe kunigų ir pasauliečių, tarp kurių buvo daug jaunų žmonių, popiežiaus audiencijoje dalyvavo ir PJD organizaciniam komitetui vadovavęs buvęs Lisabonos vyskupas augziliaras kardinolas Americo Aguiaras.

Šv. Teresė iš Lizjė – šiuolaikinė šventoji ir žmonijos paveldas

tereseLapkričio 27 d, JT švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) būstinėje Paryžiuje iškilmingu aktu paminėtos Bažnyčios mokytojos šv. Teresės iš Lizjė gimimo 150-osios metinės. UNESCO pakvietė į renginį tema: „Teresės Lizjietės gyvenimas ir visuotinė žinia: jauna moteris, Bažnyčios mokytoja ir Pasaulio mokytoja“.

Popiežiaus katechezė: Dievas pašaukia vienus, kad pasiektų visus

pasiektu„Evangelija skirta visiems, ne vien tik mums!“ – pažymėjo popiežius trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje. Prieš savaitę Pranciškus katechezėje pabrėžė krikščioniškojo skelbimo džiaugsmo aspektą, šį trečiadienį priminė antrąjį: Evangelijos skelbimas yra skirtas visų džiaugsmui! Lapkričio 22 d., audiencijoje dalyvavo piligrimai iš Šiaulių vyskupijos.

Išleistas Pranciškaus kalbų ir raštų apie prakartėlę rinkinys

rinkinys1223 metų Kalėdų naktį šv. Pranciškus Asyžietis nedidelėje Grečo (Greccio) miestelio, 100 kilometrų nuo Romos, grotoje įrengė savo pirmąją prakartėlę. Vatikano leidykla išleido knygą, kurioje surinkti popiežiaus Pranciškaus pasisakymai raštu ir žodžiu apie šią gražią 800 metų tradiciją.

Pranciškus ne kartą kvietė tikinčiuosius, ypač šeimas, ją praktikuoti arba atgaivinti, jei pamiršo, ir norėdamas tai paskatinti, kaip primena pratarmėje pats Pranciškus, paskelbė laišką apie prakartėlės prasmę „Admirabile signum“.

Popiežiaus žinia jaunimui: „Džiaukitės viltyje“

jaunimuiAntradienį, lapkričio 14 d., paskelbta popiežiaus žinia XXXVIII Pasaulinei jaunimo dienai, kuri minima visose katalikų Bažnyčios vyskupijose Kristaus, Visatos valdovo sekmadienį, lapkričio 26 d.

Dienos tema – „Džiaukitės viltyje!“ (žr Rm 12,12) – yra žodžiai iš apaštalo šv. Pauliaus laiško Romiečiams. Popiežius žinioje prašė jaunimo būti vilties žiburiais ir nebijoti skleisti jos šviesą savo aplinkoje. „Nebijokite su visais dalintis Prisikėlusio Kristaus viltimi ir džiaugsmu. Saugokite jumyse įžiebtą kibirkštį, bet tuo pačiu ją dovanokite kitiems.“ Anot Pranciškaus, krikščionys negali pasilaikyti Kristaus vilties vien tik sau, kaip gražaus prisiminimo, nes ji skirta visiems.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode